سرویس و تعمیر اتو برقی

از اتو برای صاف کردن و آهار دادن چین و چروک های لباس ، پرده و غیره استفاده می شود و از نظر ساختمانی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱-اتوی خشک (معمولی ) ۲- اتوی بخار .

۱- اتوی خشک- از اتوی خشک بیشتر برای اتو کردن لباس های غیر پشمی استفاده می شود.

ساختمان و اجزاء اتو :

۱- مجموعه کف اتو که المنت هم در آن قرار میگیرد. ۲- صفحه مشخصات که مشخصات فنی دستگاه روی آن نوشته می شود.مثل :ولتاژ-توان -وزن و رنج درجه حرارت.۳- مجموعه ترمینال ۴- پیچ تر مینال ۵- پیچ ترمینال ها  ۶ – مجموعه بی متال که تغییر و کنترل درجه حرارت توسط آن انجام می گیرد.۷- پوشش بی متال ۸ – واشر خار دار یا محدود کننده ی بی متال :این واشر محدودیت حرکتی برای بی متال ایجاد می کند. ۹ – پیچ بی متال  ۱۰ – محور یا میله فرمان تر موستات ۱۱ – نگهدارنده ومجموعه بست همراه آن ۱۲ – پیچ نگهدارنده  ۱۳ – وزنه یا کفه چدنی که برای ذخیره کردن گرما وافزایش وزن اتو مورد استفاده قرار می گیرد. ۱۴ – پیچ های کفه یا وزنه سنگین ۱۵ – در پوش یا پوسته که روی وزنه یا کفه سنگین قرار می گیرد. ۱۶ – صفحه راهنما که اطلاعات درجه حرارت مربوط به پارچه های مختلف را ارایه می کند. ۱۷ – در پوش رنگی لامپ پیلوت یا نشان دهنده اتو ۱۸ – لامپ پیلوت یا نشان دهنده ۱۹ – در پوش عقب دسته اتو ۲۰ – پیچ نگهدارنده در پوش عقب دسته اتو ۲۱ – سیم رابط که روکش آن معمولا” از نخ های بافته شده است ۲۲- لوله لاستیکی حفاظ سیم. ۲۳ – مهره در پوش یا پوسته اتو ۲۴ – مهره در پوش جلویی ۲۵ – دسته ۲۶ – مجموعه دسته ی صفحه چرخان که کنترل درجه حرارت توسط آن انجام می گیرد ۲۷ – واشر فنری یا موج دار ۲۸ – در پوش جلویی دسته ۲۹ – واشر دسته ۳۰ – مهره دسته .

مدار الکتریکی اتوی معمولی –

شامل : الف- المنت ب- ترمستات ج – لامپ نشان دهنده د – مقاومت محدود کننده جریان برای لامپ خبر.

انواع المنت : المنت پرسی=سیم المنت درون لایه ای از خاک چینی یا سرامیک قرار دارد وآن را درون محافظ فولادی جای می دهند وبا کفی اتو یک پارچه شده است بنابراین هنگام تعمیر وخرابی آن بناچار کفی نیز تعویض می شود.

المنت با مهر ه های عایق از نوع چینی =کفی دارای شیار می باشد والمنت که از داخل مهره های چینی عبور کرده است درون آن قرار می گیرد. وبراحتی قابل تعویض است .

کفی شیار دار ساده =کفی دارای شیاری بشکل U والمنت با پودر چینی عایق شده ودرون آن قرار دارد . در صورت سوختن می توان درون شیار را خالی کرده واز المنت با مهره چینی استفاده کرد.

اتو بخار –

این اتو که برای لباس های پشمی بیشتر کار برد دارد ممکن است دارای محفظه آب جدا شونده یا سر خود باشد ودارای قسمت های زیر است.

سرویس و نگهداری اتو –

۱- از وارد آمدن ضربه به اتو (مثل زمین خوردن ) جدا”خود داری نمایید.

۲- قبل از خنک شدن اتو سیم های رابط آن را دور دسته نپیچید.

۳- هر گز اتو را داخل آب قرار نداده وروی آن آب نریزید.

۴- اتو بخاررا تا حد مجاز آب نمایید نه بیشتر .

۵- سیم رابط فرسوده را تعویض نموده واز سیم رابط با روکش بافته شده از نخ استفاده نمایید.

۶- برای جلوگیری از خرابی کف اتو آن را بر روی زیپ،قلاب و سگک نکشید.

۷- برای جلوگیری از تشکیل رسوب در اتو بخار از آب بدون املاح مثل آب مقطر یا آب برفک یخچال استفاده نمایید.

تمیز کردن اتو – اگر رسوبات سوراخ های بخار را مسدود کرده باشد مقداری سرکه سفید بجای آب در اتو بریزیدوآن را به برق بزنید تا داغ شود وسرکه تبدیل به بخار شود پس ازاین عمل باید اتو را از آب پر کرده واجازه دهید که بخار از اتو خارج شود و پس از  سرد شدن اتو با برس کوچکی سوراخ های بخار را تمیز کنید. برای تمیز کردن کف اتو چنانچه جنس آن از آلومینیوم باشد تکه پارچه ای را با محلول یک قسمت کربنات دو سود ودو قسمت آب خیس کرده و روی کف اتو بکشید. برای تمیز کردن کفی های فولادی ضد زنگ با یک پارچه وآب صابون آن را تمیز کنید در هر دو حالت پس از خاتمه تمیز کردن ،کف اتو را با آب شسته وخشک کنید. سپس اتو را در درجه حرارت کم تنظیم کنید وابتدا آنرا روی کاغذ مومی وبعد روی پارچه خشک بکشید. برای تمیز کردن کفی های دارای پوشش نچسب فقط با یک پارچه نم دار یا اسفنج آن را تمیز کنید.

عیب یابی و تعمیراتو :

عیب ۱ – اتو روشن نمی شود.

علت ۱ – پریز برق ندارد.

رفع عیب۱- با ولتمتر (قسمت ولتاژ آوامتر ) پریز را مورد آزمایش قرار می دهیم .

عیب۲- اتو روشن نمی شود.

علت ۲- سیم های رابط ودو شاخه معیوب شده اند.

رفع عیب ۲- دوشاخه را باز کنید واتصالات داخل آن را باز دید نمایید.سیم رابط تا ترمینال را می توان بوسیله اهم متر (رنج ۱×R ) مورد آزمایش قرار داد.ورودی های برق به ترمینال را باز کنید وآن ها را به یکدیگر ببندید.سپس آوامتر را به دو سیم درون دو شاخه متصل نمایید.اگر کابل سالم باشد عقربه منحرف شده وتقریبا”نزدیک به صفر می ایستد.

عیب ۳- اتو روشن نمی شود.

علت۳- ترموستات خراب است.

رفع عیب۳- اتو را از برق جدا کرده ،رابط های اه متر (۱×R ) را به دو پایه ترموستات متصل نموده وترموستات را قطع  و وصل کنید. با وصل ترموستات عقربه بسوی صفر و با قطع آن بسوی بی نهایت متمایل می شود. در غیر این صورت ترموستات خراب است. اکثرا” افتادن پایه چینی ترموستات کار آن را مختل می سازد .اگر ترموستات قابل تعمیر وتنظیم نیست آن را تعویض نمایید.

عیب۴- اتو روشن نمی شود.

علت ۴ – اتصالات تر مینال معیوب است.

رفع عیب ۴ – سر سیم ها را از تر مینال جدا کرده وپس از بازدید مجددا” می بندیم.گاها”دیده شده که بر اثر اشتباه قرار دادن سیم زیر ترمینال ،ارتباط مدار از همان نقطه قطع می شود.

عیب ۵- برروی کفی اتو ،فازمتر روشن شده اما برق گرفتگی رخ نمی دهد.

علت ۵- وجود برق ضعیف القایی.

رفع عیب۵- عبور جریان متناوب از المنت که در جوار کفی قرار دارد،میدان مغناطیسی خاصی بوجود می آورد که از برخورد این میدان با کفی فلزی ولتاژ بوجود می آید. این ولتاژ ،القایینامیده می شود.ولتاژ القایی بسیار ناچیز است با این حال اگر دارای سیم ارت باشد وشبکه برق کشی منزل نیز دارای سیستم ارت  باشد خطری متوجه مصرف کننده نخواهد بود.

عیب۶- المنت داغ می شود اما لامپ روشن نمی شود.

علت ۶- سیم فاز یا نول لامپ قطع شده است.

رفع عیب ۶- اگر در آزمایشی با فاز متر هر دو پایه لامپ دارای فاز است ویا هر دو پایه فاز ندارد به این نتیجه می رسیم که یکی از سیم ها قطع است اتو را از برق جدا نموده وبا آوامتر سیم ها را تست نموده تا قطع شدگی مدار را بیابیم.

عیب ۷- المنت داغ می شود اما لامپ روشن نمی شود.

علت۷- لامپ سوخته است

رفع عیب ۷- اگر در استفاده از ولتمتر آوامتر ،ولتاژ به لامپ می رسد اما روشن نمی شود،نتیجه می گیریم که لامپ سوخته است وآن را تعویض می کنیم.

عیب۸- لامپ روشن می شود اما اتو داغ نمی شود.

علت۸- به المنت برق نمی رسد.

رفع عیب ۸- سیم های رابط به المنت را در حالی که اتو به برق متصل نیست مورد آز مایش قرار می دهیم رنج آوامتر در این آزمایش (۱×R ) خواهد بود تانقطه قطع شدگی معلوم وترمیم شود.

عیب۹- لامپ روشن می شود اما اتو داغ نمی شود.

علت۹- المنت سوخته است.

رفع عیب ۹- سیم های رابط به المنت رااز هم جدا وبتوسط یک سیم سیار ۲۲۰ ولت را مستقیما” برای چند ثانیه به المنت متصل می کنیم. اگر المنت پس از چند ثانیه هیچ گونه تغییر دمایی نداشت سوخته است ومی بایست تعویض شود .

عیب ۱۰ – بمحض اتصال دو شاخه اتو به پریز ،فیوز مدار را قطع می کند.

علت۱۰- در دوشاخه یا سیم رابط اتصالی بوجود آمده .

رفع عیب ۱۰- دو شاخه وسیم رابط را با اهم متر مورد آزمایش قرار می  دهیم .برای رسیدن به این منظور ورودی ترمینال را از سایر قسمت های مدار جدا نموده ورابط های اهم متر را به دو شاخه متصل می سازیم.از آنجایی که مدار باز است عقربه حرکت نخواهد کرد اگر عقربه منحرف شد ومقدار صفر را نشان داد در دو شاخه ویا سیم رابط مشکلی بوجود آمده سریع محل عیب را شناسایی ومورد را برطرف می کنیم.اگر دو شاخه وسیم رابط با همدیگر ،بصورت آماده تولید شده اند می بایست کل مجموعه دوشاخه وسیم رابط را عوض نمود.

عیب ۱۱- بمحض اتصال دو شاخه اتو به پریز ،فیوز مدار را قطع می کند.

علت ۱۱- سیم های داخل اتو اتصالی کرده اند.

رفع عیب ۱۱- بدنه اتو را باز نموده وسیم بندی را بررسی می کنیم معمولا”نقاط اتصال یافته بصورت خاصی سوخته اند که بوضوح مشخص است.سیم بندی اتو را مجددا”عایق بندی می کنیم تا مشکل بر طرف شود.

عیب۱۲- بمحض اتصال دوشاخه اتو به پریز فیوز مدار را قطع می کند.

علت۱۲- در لامپ ویا المنت اتصالی بوجودآمده است.

رفع عیب۱۲- بوسیله اهم متر هر کدام از آن ها را بصورت جدا گانه مورد آزمایش قرارمی دهیم در آزمایش هر کدام ،عقربه منحرف شده ومقداری را نشان می دهد(بالاخص در لامپ که حتما”می بایست رنج بر رویR×۱K باشد).هر گاه عقربه منحرف شده ومقدار صفر را نشان دهد،آن مورد (المنت یا لامپ )اتصال کوتاه شده است ومی بایست سریعا” تعویض شود.

عیب ۱۳- بدنه اتو برق دارد.

علت ۱۳- سیم بندی اتو بر اثر حرارت زیاد آسیب دیده.

رفع عیب۱۳- مجموعه سیم های رابط ،حتی ترمینال را مورد بازدید دقیق قرار داده ومحل عیب را بصورت کامل عایق بندی نمایید تا مشکل برطرف شود.

عیب۱۴-بدنه اتو برق دارد.

علت ۱۴- المنت اتصال بدنه دارد.

رفع عیب۱۴- توسط چراغ سری (۲۲۰ ولت)یکی از پایه های المنت را با بدنه کفی مورد آزمایش قرار می دهید.اگر المنت از نوع پرسی بوده وبه کفی جوش داده شده شده باشد،باید با یکدیگر تعویض شوند اما اگر از نوع مهره های چینی والمنت باشد می بایست دوباره المنت راداخل مهره قرار داد وبه اصطلاح تجدید عایق بندی نمود تا اتصال زمین (بدنه ) برطرف شود.

عیب۱۵-پس از پر نمودن آب مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.

علت ۱۵- عایق بندی زیر مخزن از میان رفته

رفع عیب ۱۵-مخزن را از جای خود خارج نموده ونازل کنترل آب را از آن بیرون آورید و واشر های لاستیکی را مورد بازدیدقرار دهید تامحل عیب شناسایی وترمیم شود.

عیب۱۶- پس از پر نمودن آب در مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.

علت۱۶- مخزن بصورت صحیح در جای خود قرار نگرفته.

رفع عیب۱۶- مخزن را از جای خود خارج نموده ومجددا”بصورت صحیح آن را در محل قرار می دهیم.

عیب۱۷- پس از پر نمودن مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.

علت۱۷- بدنه مخزن ترک برداشته وآب نشت می کند.

رفع عیب۱۷- مخزن را بطور کامل مورد بازدید قرار می دهیم در صورت آسیب دیدگی آن را تعویض می کنیم.در صورت کمیاب بودن می توان بصورت موقت بوسیله یکی از چسب های قوی مانند چسب دو قلو شیار بوجود آمده را پر نمود تا آب نشت نکند.

عیب ۱۸- از کف اتو به همراه بخار، آب نیز چکه می کند.

علت۱۸- کم بودن حرارت کفی.

رفع عیب ۱۸- دمای کفی را بتوسط چرخاندن ترموستات در جهت عقربه ساعت افزایش دهید.آب راه یافته به شیارهای کفی ،سریعا”بصورت بخار در آمده واز آن خارج می شود.

عیب۱۹- بخار کمی از کفی  خارج شده واز اطراف بدنه اتو،بخار خارج می شود.

علت ۱۹- دمای کفی مناسب نیست وآب زوتر از موقع مناسب به کفی راه یافته.

رفع عیب ۱۹- بتوسط فشار برنازل آب ،از خروج آن جلوگیری کنید تا کفی به مقدار لازم داغ شود پس از بالا رفتن حرارت کفی ،اهرم خروج آب را آزاد کنید تا آب به کفی راه یافته وبصورت بخار خارج شود.

عیب۲۰- بخار کمی از کفی خارج شده واز اطراف بدنه اتو ،بخار خارج می شود.

علت۲۰- خروجی های بخار در زیر کفی بتوسط جرم یا رسوبات آهکی آب مسدود شده است.

رفع عیب ۲۰- اگر در زیر کفی وجود چنین رسوباتی مشهوداست،کفی را از اتو جدا نموده وتوسط یک قطره چکان در هر کدام از سوراخ های کفی دو الی چهار قطره جوهر نمک بریزیدومطمئن باشیدکه حفره ها بدین طریق رسوب زدایی می شوند.سپس کفی را در یک ظرف آب گذاشته وسعی کنید،قطرات جوهر نمک را از میان ببرید.قبل از سوار کردن کفی براتو از خشک شدن کامل آن مطمئن باشید

این نوشته در آموزش, اتو, روش های تعمیر لوازم خانگی, روش های نگهداری لوازم خانگی, محصولات ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
این مطلب 27,511 بار نمایش داده شده

22 Responses to سرویس و تعمیر اتو برقی

 1. محسن می‌گوید:

  با سلام
  یک اتوبخارازنوعsteam ironمدل sw2788 که برد ان ازناحیه اتصال برق سوخته شکل نقشه ای برد را جهت تعمیر میخواستم
  تشکرازلطفتان
  خیلی سریع احتیاج دارم

 2. کیانوش می‌گوید:

  با سلام
  من یه اتو بخار تفال دارم که بخارش در حالت اتوماتیک عمل نمی کند و زمانی که شستی بخار را فشار بدم بخار خارج می شود در ضمن قبلا با سرکه امتحان کردم
  با تشکر

 3. اریا می‌گوید:

  با تشکر بسیار سایت خوبی دارید

 4. علی می‌گوید:

  باسلام.من یک اتوبخار بلک اند دکر دارم که ترموستاتش خراب شده.تنها پیچی که وجود داره یک پیچ ستاره ای در عقب اتو است.آن را که باز می کنم در اتو را نمی شود باز کرد.خواستم اگه کسی اطلاعاتی داره راهنمایی کنه.ممنون می شم.

 5. مريم طهماسبي می‌گوید:

  سلام خسنه نباشید
  بنده یهاتو بلک اند دکر دارم ولی مدتی هست کف اتو حالت دون دون شده و روی لباسها رو خراب میکنه
  آیا امکان تعویض کف اتو(جنس فلز)وجود دارد یا خیر
  ممنون از شما

 6. مريم می‌گوید:

  سلام خسنه نباشید
  بنده یه اتو بلک اند دکر دارم ولی مدتی هست کف اتو حالت دون دون شده و روی لباسها رو خراب میکنه
  آیا امکان تعویض کف اتو(جنس فلز)وجود دارد یا خیر
  ممنون از شما

 7. کاشف می‌گوید:

  سلام ازاطااعات مفیدتان ممنون سئوالی داشتم ۲تااتو دتدم یکی معمولی دیگری پرس اولی افشانه اش خراب شده واتوپرس قسمت بخاردهی اش خراب شده چکارکنم

 8. کاشف می‌گوید:

  سلام از اطلاعات خوبتان ممنونم دواتوی منیکی معمولی که افشانه اش خرابه ودومی اتوی پرس که قسمت بخاردهی اش خرابه راهنمای بفرمایید متشکرم

 9. حسین می‌گوید:

  سلام من یک اتوی بخار تفال دارم که داغ نمی شود و چراغ آن نیز روشن نمی شود . لامپ را جداگانه امتحان کردم سالم بود . به نظر می رسد عیب از المنت آن باشد . ولی المنت آن پرسی است لطفاً طریقه تعویض آنرا برایم توضیح دهید . با تشکر

 10. عبدالجليل شري زاده می‌گوید:

  سلام
  با تشکر من اتوی تفال دارم قسمت عقب ان باز می شود ولی قسمت جلو یا نوک اتو باز نمی شود می خواستم نحوه باز کردن ان را اموزش بدهید
  ممنون

 11. مهران می‌گوید:

  دراثر افتادن اتوی بخار تفال ازحالت ایستاده آب از کف آن نشت می کند . دلیل آن چیست.متشکرم

 12. وحید منشی زاده می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید .
  بنده به خاطر گرفتگی مجرای ورودی آب کف که کاملا گرفته بود مجبور شدم صفحه فلزی کف اتو را که روی لباس قرار میگیرد و از داخل با چسب به قسمت حاوی المنت که گرم میشود چسبیده است را جداکنم و حالا بعد از تمیز کردن و رفع رسوبات میخواهم دوباره بچسبانم و آب بندی کنم . لطفا راهنمایی کنید چه چسبی هم مقاوم به حرارت است هم مقاوم به آب تا استفاده کنم . خواهش میکنم راهنمایی کنید

 13. منادی زاده می‌گوید:

  سلام .من اتو تفال دارم،اتوی منم مثل این دوستمون که گفته کف لعابدار از بدنه جدا شده،و حالا دنبال یه چسب واسه گیر کردنش میگرده،واسه ما هم تقریبا همینطوره با این تفاوت که کف اتوی ما خود به خود افتاده! حالا خواهش میکنم راهنمایی کنید که با چی دوباره گیرش کنم. با تشکر

 14. نوروزي می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من اتو تفال مخزن دار مدلGV8980 دارم،آب داخل مخزنش میجوشه،وصدا میده،الان هم از کف اتو آب میریزه،میخواستم بدونم مشکلش چیه؟درضمن یکی از مکان های خدمات پس از فروش رو هم بهم معرفی کنید.ممنون

 15. سهیلا می‌گوید:

  سلام
  من اتو بخار مایسان دارم ک اتو رو به پریز برق میزنم اتو روی خاموش است اما داغ میشود خود بخود یعنی دیگه درجه های اتو کار نمیکند سریع داغ داغ میشود لباسو میسوزونه چیکار کنم علتش چیه؟
  اصلا دیگه نمیتونم باهاش لباس اتو کنم خیلی داغ میشود

 16. قاسمي می‌گوید:

  سلام
  من یک اتوی بخار تفال دارم که اخیرا بخار آن کار نمی کند راهنماییم کنید.

 17. باران می‌گوید:

  سلام اتوی پرس من بخارش کار نمی کنه مشکل از کجاست

 18. Amo barghi می‌گوید:

  سلام دوست عزیز ما یک اتو داریم وقتی میزنیم داخل برق چراقش روشن میشه ولی داغ نمیشه مشکلش از کجاست؟

 19. سعید می‌گوید:

  سلام
  من یک اتو بخار تفال دارم آب و بخار با هم میاد آب مقطر میریزم
  چرا باید کرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *