سرويس و تعمير بخاري گازسوز

ساختمان و اجزاء بخاري گازسوز:

بخاري هاي گازسوز در انواع طرح ها و با باز دهي حرارتي گوناگون توليد مي شوند.ولي طرز كار و ساختمان همگي آن ها يكسان و به شرح زير است.

1-بدنه اصلي كه از ورق فولاد تهيه مي شود و سطح آن را لعاب كاري يا رنگ و يا با رنگ كاري به روش استاتيك پوشش مي دهند.

2- كوره (محفظه احتراق ) كه از ورق فولاد تهيه شده و براي جلوگيري از زنگ زدگي و ايجاد حرارت مطبوع و دوام بيشتر آن را لعاب كاري ميكنند.

3- مشعل (اجاق ) معمولا”از فولاد ضد زنگ تهيه مي شود.

4- مجموعه{ پيلوت (شمعك )،ترموكوپل و فندك }  الف- پيلوت يا شمعك كه كلاهك آن گاز را در سه جهت هدايت مي كند (جرقه زن – مشعل اصلي- ترموكوپل ) در انتهاي ديگر آن نازل گاز قابل تنظيم قرار دارد.  ب- ترموكوپل كه وظيفه قطع گاز را در مواقع ضروري بر عهده دارد و در قسمت ترموكوپل از فهرست وسايل گازسوز كاملا” توضيح داده شده است.   ج- جرقه زن كه الكتريسته حاصل از پيزو الكتريك داخل شير كنترل را به جرقه مبدل مي سازد. (شكل زير).

5- شير كنترل (كاربراتور ) كه وظيفه كنترل سوخت و روشن بودن دائم شمعك را بعهده دارد و شامل قسمت هاي اصلي زير است :

الف- واحد نظارت بر شعله يعني مكانيزم ترموكوپل   ب- كنترل كننده عبور جريان گاز   ج- فيلتر   د- تنظيم كننده هاي عبور جريان گاز به مشعل اصلي   ه- جرقه زن (شكل زير).

6- لوله هاي رابط از جنس آلومينيوم يا مس واز نوع نيمه سخت بوده و گاز را از شير كنترل به مشعل اصلي و پيلوت مي رسانند.

7- شيشه كه براي زيبايي و مشاهده ي شعله بخاري و از جنس سكوريت مي باشد.

8- سپر هاي كنترل و توزيع حرارت و دودكش.

در ادامه نقشه انفجاري دو نوع شير كنترل بخاري گازسوز و اسم قطعات آن را ملاحظه مي نماييد.

1- فنر تخت نگهدارنده دكمه فرمان

2- واشر روي فنر بالا نگهدارنده محور

3- فنر استوانه اي محور

4- اورينگ محور

5- محور

6- بدنه

7- واشر روي فنر صفحه تنظيم گاز

8- فنرصفحه تنظيم گاز

9- واشر زير فنر صفحه تنظيم گاز

10- پولك صفحه تنظيم گاز

11- اورينگ كف جايگاه بوبين

12- پنج گوش

13- پين محور

14- چكش جرقه زن

15- در پوش جرقه زن

16- اهرم جرقه زن

17- فنر مخروطي روي اهرم جرقه زن

18- دگمه فرمان

19- واشر فلزي هسته جرقه زن

20- فنر استوانه اي جرقه زن

21- كاور (قالپاق)

22- جايگاه بوبين

23- پيچ نگهدارنه بوبين (مهره)

24- مهره اتصال دهنده لوله پيلوت

25- پيچ تنظيم مينيمم

26- اورينگ پيچ فيلتر

27- پيچ فيلتر گاز پيلوت

28- پيچ تنظيم ماكزيمم

29- اورينگ پيچ تنظيم ماكزيمم

30- اورينگ پيچ مينيمم

31- مهره اتصال دهنده لوله خروجي

32- نگهدارنده لوله مسي پيلوت

33- نگهدارنده لوله خروجي اصلي

34- بوبين

35- كاشي جرقه زن

36- فيلتر پيلوت

37- خار ايمني ميله دكمه فرمان

38- پيچ اتصال بدنه و جايگاه بوبين

39- پيچ اتصال سمت خروجي بدنه

40- پيچ اتصال پيلت تنظيم كورس

توصيه هاي ايمني در مورد نصب بخاري گاز سوز :

1- قبل از نصب و روشن كردن بخاري اطمينان حاصل كنيد كه لوله دودكش كاملا” تميز و عاري از هر گونه گرفتگي باشد.مكش دودكش را به روش زير مي توان كنترل نمود.شعله كبريتي را نزديك دهانه دودكش بگيريد اگر شعله به طرف دودكش متمايل شود نشانه اين است كه دودكش باز بوده واز قدرت كشش خوبي بر خوردار مي باشد.

2- پس از نصب و بر قراري جريان گاز بايد كليه اتصالات را با كف صابون آزمايش و نشت يابي نمود.

3- در صورت استفاده از كپسول حد اقل فاصله يك متري را بين كپسول و بخاري رعايت نموده واز خوابيدن كپسول جدا” خودداري نماييد.

4- قطر دودكش داخل ديوار نبايستي كمتر از قطر دودكش بخاري باشد.

5- وسايل گازسوز براي سوختن نياز به اكسيژن كافي دارند،لذا از كيپ بستن درب و پنجره هاي اتاق خود داري نماييد.

6- لازم است بين سيستم لوله كشي ساختمان و بخاري گازسوز يك شير قطع و وصل توپكي نصب گردد تا در صورت نياز بتوان جريان گاز رافورا” قطع نمود.

7-هر چند ماه يك بار كليه اتصالات را از نظر نشت گاز با كف صابون آزمايش كنيد.

8- حد اقل فاصله بخاري از ديوار بايد 30 سانتيمتر باشد.

9- از پاشيدن آب به روي شيشه و بدنه بخاري جدا” خودداري نماييد.

10- بخاري را در محل مناسب نصب نماييد تا در مقابل جريان شديد هوا نباشد.

11- هر گز از بخاري،بدون دودكش استفاده ننماييد.

12- جهت اتصال بخاري به سيستم لوله كشي گاز از لوله مسي و آلومينيوم (از نوع نيمه سخت) و يا شيلنگ مخصوص گاز استفاده كنيد.

13- حد اكثر طول شيلنگ از 5/1 متر و طول لوله مسي از 2 متر نبايد بيشتر گردد.

14- عبور شيلنگ گاز از داخل ديوار ،سقف و كف اتاق غير مجاز است.

15- بهتر است از حد اقل تعداد زانويي و لوله در نصب استفاده شود .

16- در انتهاي دودكش بايد كلاهكي قرار داده شود كه باد گازهاي حاصل از احتراق را به داخل بخاري بر گشت ندهد.

17- انتهاي لوله دودكش از بلند ترين نقطعه ساختمان در پشت بام بايد حدود 60 سانتيمتر بلندتر باشد.

18- قبل از روشن كردن بخاري دقت نماييد تا اطراف و در نزديكي بخاري هيچگونه اشياء قابل اشتعال وجود نداشته باشد.

19- دقت كنيد مكان قرار گرفتن بخاري مسطح بوده و بخاري كاملا” تراز باشد.

20- جهت حفظ طول عمر شيشه بخاري ، شعله را به آرامي و بتدريج كم و زياد كنيد.

21- اگر براي سوخت بخاري از كپسول گاز مايع استفاده مي نماييد ، كپسول بايد مجهز به رگلاتور استاندارد شده فشار ضعيف باشد . و نازل (ژيگلور ) مشعل اصلي ويژه گاز كپسول بوده و شعله پيلوت تنظيم گردد.

22- در صورت قطع ناگهاني جريان گاز و خاموش شدن بخاري حدود 10 دقيقه صبر نماييد و مجددا” بخاري را روشن كنيد اگر موفق به روشن كردن شمعك با جرقه زن نشديد مي توانيد دريچه كوچك منبع حرارتي را باز نماييد و با استفاده از كبريت يا فندك الكتريكي دستي ، شمعك را روشن كنيد.

عيب يابي و تعمير بخاري گازسوز:

عيب1- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.

علت1- مجراي دودكش مسدود شده است.

رفع عيب 1- مسير دودكش را كنترل وشي مسدود كننده را بر طرف نماييد.

عيب2- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.

علت2- قطر دودكش ساختمان كمتر از قطر دودكش بخاري است.

رفع عيب2- از دودكش با قطر مناسب استفاده كنيد.

عيب 3- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.

علت3- دودكش بدون كلاهك مي باشد.

رفع عيب 3- براي جلوگيري از وارد شدن گازهاي حاصل از احتراق به داخل بخاري در اثر وزش باد از كلاهك مناسب استفاده نماييد.

عيب4- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.

علت4- دودكش روي پشت بام به اندازه كافي ارتفاع ندارد

رفع عيب 4- حد اقل ارتفاع دودكش از بلندترين نقطه روي پشت بام بايد 60 سانتيمتر باشد.

عيب 5- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.

علت5- بخاري فاقد شيشه مي باشد.

رفع عيب 5- در صورتي كه شيشه هاي بخاري شكسته و فاقد شيشه باشد بويژه در هنگام باز و بست درب اتاق شعله به بيرون از محفظه احتراق كشيده شده و گاز حاصل در فضا پخش مي شود.شيشه يا شيشه هاي محفظه احتراق را نصب نماييد.

عيب 6- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.

علت6- باز بودن دريچه روشن كردن پيلوت با كبريت.

رفع عيب 6- اين عيب به ندرت اتفاق مي افتد كه مجموعه (پيلوت،جرقه زن و ترموكوپل) از جاي خود خارج شده و يا در جاي مناسب تعبيه نشده و گازهاي حاصل از سوخت پيلوت از دريچه روشن كردن پيلوت با كبريت به بيرون از محفظه احتراق هدايت مي شود اين قسمت را بر رسي ورفع عيب نموده و دريچه مذكور را ببنديد.

عيب7- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز هاي حاصل از احتراق به مشام مي رسد.

علت7- خرابي محفظه احتراق

رفع عيب 7- خيلي به ندرت اتفاق مي افتد كه محفظه احتراق (كوره)درست جوشكاري نشده و يا درزجوش ها از هم جدا شده و يا در اثر پوسيدگي و سوراخ شدن ،گازهاي سوخته به بيرون نشت كند .در صورت مشاهده چنين عيبي كوره را تعمير يا تعويض نماييد.

عيب8- پس از نصب بخاري و باز كردن شير اصلي گاز بوي گاز خام به مشام مي رسد.

علت 8- نشت گاز از دو سر شيلنگ يا لوله مسي رابط بين شير اصلي و شير كنترل بخاري.

رفع عيب 8- با كف صابون محل اتصال شيلنگ يا لوله به شير اصلي و شير كنترل بخاري را آزمايش و در صورت نشت گاز محل مورد نظر را رفع عيب نماييد.

عيب9- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز خام به مشام مي رسد .

علت 9- نشت از قسمت هاي شير كنترل است.

رفع عيب 9- كاور يا قالپاق شير كنترل را بر داريد.(كاور ها يا با فشار جازده شده اند و يا به كمك يك پيچ به بدنه شير متصل شده اند.) بعد با كف صابون سطح شير كنترل و در حقيقت اطراف پيچ هاي تنظيم ماكزيمم،مينيمم و محور را پوشانيده دقت كنيد كه در كدام قسمت حباب تشكيل شده و نشتي دارد. سپس( با توجه به شكل انفجاري شير كنترل و قطعات آن ) پيچ مربوطه را باز كرده و واشر اورينگي آن را تعويض نماييد.

عيب 10- پس از روشن كردن بخاري بوي گاز خام به مشام مي رسد .

علت 10- نشت گاز از اتصالات لوله هاي رابط بين شير كنترل و مشعل يا پيلوت .

رفع عيب 10 – به ندرت اتفاق مي افتد كه اتصالات لوله هاي متصل به شير كنترل شل بوده و باعث نشتي گاز گردد.اين قسمت را با كف صابون آزمايش و رفع عيب نماييد.

عيب 11- با چرخاندن دگمه فرمان از حالت پيلوت به شعله اصلي مشعل روشن نشده و گاز زيادي به اطراف پراكنده مي شود.

علت 11- انسداد مجراي ورودي مشعل توسط شي خارجي

رفع عيب 11- قبل از هر اقدامي ابتدا شير اصلي را ببنديد و مجراي ورودي مشعل را باز رسي كنيد در صورتي كه چيزي درون آن بود خارج نماييد.

عيب 12- با چرخاندن دگمه فرمان از حالت پيلوت به شعله اصلي مشعل روشن نشده و گاز زيادي به اطراف پراكنده مي شود.

علت 12- انحراف نازل (ژيگلور) گاز از جاي خود.

رفع عيب 12- در صورتيكه نازل گاز در اثر ضربه و يا شل شدن پيچ هاي آن از جاي خود منحرف شده باشد گاز به داخل مشعل تزريق نمي شود . ژيگلور و قطعات متصل به آن را در جاي خود قرار داده و تنظيم نماييد.

عيب 13- از بخاري روشن و در حال كار بوي گاز خام به مشام مي رسد.

علت 13 – خاموشي يكي از شعله هاي پيلوت

رفع عيب 13- در صورت تنظيم نبودن شعله پيلوت احتمال خاموشي يكي از شعله ها هست.واين امر باعث بوي گاز مي شود .طول و اندازه شعله پيلوت را تنظيم نماييد.براي اين كار پيچ پشت پيلوت را باز نموده با پيچ گوشتي پيچ تنظيم شعله پيلوت را در حالي كه شعله آن را مشاهده مي كنيد. تنظيم نماييد.

عيب 14- بخاري شعله مناسبي ندارد و بوي گاز خام استشمام مي شود.

علت 14- انسداد سوراخ هاي مشعل

رفع عيب 14- كثيفي بيش از حد مشعل و انسداد سوراخ هاي آن جلوي عبور مخلوط هوا و گاز را گرفته عيب مذكور رخ مي دهد. مشعل را از جاي خود خارج نموده با برس و يا با فشار باد آن را تميز نماييد.

عيب 15- گاهي اوقات بخاري خود به خود خاموش مي شود .

علت 15- تنظيم نبودن شعله شمعك و عدم گرم شدن ترموكوپل

رفع عيب 15- در صورتي كه سر ترموكوپل درست در شعله شمعك قرار نگرفته باشد الكتريسته توليد شده توسط آن به حدي نيست كه بتواند هسته بوبين را در حالت جذب نگه دارد . بنابراين فنر بوبين هسته را به بيرون رانده و مسير گاز را مسدود مي كند . محل قرار گرفتن ترموكوپل را باز رسي و رفع عيب نماييد. همچنين در صورتي كه شعله شمعك پايين تر از سر ترموكوپل و يا بالاتر از آن قرار گرفته آن را مطابق آنچه در رفع عيب 13 گفته شد تنظيم نماييد.

عيب 16- در هنگام روشن كردن بخاري با رها كردن دگمه فرمان به منظور روشن ماندن شمعك ، گاز قطع و شمعك خاموش مي شود.

علت 16- خرابي ترموكوپل

رفع عيب 16- ترموكوپل را مطابق آنچه در مبحث ترموكوپل از فهرست لوازم گازسوز گفته شد آزمايش كنيد ودر صورت معيوب بودن آن را تعويض نماييد.

عيب 17- در هنگام روشن كردن بخاري با رها كردن دگمه فرمان به منظور روشن ماندن شمعك ، گاز قطع و شمعك خاموش مي شود.

علت 17- خرابي بوبين

رفع عيب 17- در صورتي كه ترموكوپل سالم باشد . عيب از بوبين مي باشد مطابق آنچه در مبحث ترموكوپل و بوبين از فهرست لوازم گازسوز گفته شده بوبين را آزمايش كنيد ودر صورت معيوب بودن آن را تعويض نماييد.

عيب 18- با وجود فشار گاز مناسب در شبكه لوله كشي ، شعله پيلوت كوتاه است و تنظيم نمي شود.

علت 18- كثيفي بيش از حد فيلتر

رفع عيب 18- كاور شير كنترل را بر داشته با توجه به شكل گسترده شير كنترل، فيلتر مربوطه را تعويض نماييد.

این نوشته در آموزش, بخاری, روش های تعمیر لوازم خانگی, روش های نگهداری لوازم خانگی, سرويس لوازم گازسوز, محصولات ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
این مطلب 51٫415 بار نمایش داده شده

52 Responses to سرويس و تعمير بخاري گازسوز

 1. محمد می‌گوید:

  سلام واقعا خدا خیرت بده. اولین سایت درست وحسابی هست که میبینم
  تز دادن اطلاعاتت ممنون داداش

 2. کیهانی می‌گوید:

  سلام وقت بخیر در صورت امکان مرا راهنمیی کنید. آبگرمکن دیواری ما بعد از 10دقیقه کار کردن خود به خود خاموش می شود و بعد از یک ساعت می شود روشن کرد. چرا این اتفاق می افتد ؟

  • احمد نژاد می‌گوید:

   اجاق گاز خوراک پزی تکنو دارم سه تا از شعله ها روشن میشه هرچه قدر نگه می داریم وقتی ول می کنیم ولی شعله نمی ماند سیم ترمکول را هم عوض کردم ولی درست نشد
   ممنون از کین که کمکم می کنید

 3. علی می‌گوید:

  علت صدا دادن شعله در صورتیکه شعله ابی است.

 4. امیر محمد صارمی می‌گوید:

  با سلام بخاری گاز سوز دارای شعله کمی بوده و با زیاد کردن پیچ شعله افزایش نمیابد

 5. میرزا سارنگ می‌گوید:

  دست شما و گرد آورندگان این مجموعه درد نکند . بسیار عالی بود . استفاده کردیم . خداوند خیر دنیا وآخرت به شما ارزانی دهد .

 6. بهمن می‌گوید:

  سلام خسته نباشيدمن تازه يه بخاري فراسوگرفتم روشن كه ميكنم بعداز٥دقيقه خاموش ميشه تمام راهكارهايي كه براي عيب يابى كه درسايتتون اوردي رواجراكردم ولى درست نشدلطفاًراهنماييم بكنيد راستي اوايل كه خاموش ميشد يه پيچ كنارش هست كه منفي ومثبت روش نوشته اونو به طرف مثبت چرخوندم يه ده روزي خوب بودولي الان يك روزميشه كه دوباره خاموش ميشه.
  باتشكر.

 7. مهدی می‌گوید:

  اطلاعاتی درخصوص بخاری های همزمانسوز گازی وبرقی که دسته 2وژاپنی هست می خوام

 8. محمد حاجی زاده می‌گوید:

  سلام خسته نباشید. ترموکوپل بخاری خراب بود تعویض نمودم. قبل از نصب با روش گفته شده آزمایش کردم درست بود و عمل کرد. وقتی نصب نمودم ، شمک روشن می شود ولی ترموکوپل عمل جمع شدن بوبین را انجام نمی دهد تا گاز اصلی جریان یابد. با رها کردن دکمه فرمان شمعک نیز خاموش می شود . لطفا برای رفع عیب راهنمایی فرمایید. با تشکر

 9. محمدb02 می‌گوید:

  سلام
  واقعا عالی بود دمت گرم امیدوارم بخاطر این راهنمایات و اموزشات خدا بهترینو بهت بده
  خدا پدر و مادرتو واست حفظ کنه.بچه ها واسه سلامتی دوستمون صلوات

 10. یاشار می‌گوید:

  خیلی ممنون از مطلب مفیدتون. موفق باشید

 11. فلاح می‌گوید:

  باسلام
  واقعا دست مریضا داره این اطلاعاتت،دمتون گرم.

 12. مصطفی می‌گوید:

  با سلام
  بخاری گازی بعد از چند دقیقه روشن بودن تق صدا میدهد و خاموش میشود علت چه میتواند باشد؟
  (لوله بخاری را چک کردم گرم بود)
  با تشکر فراوان

  • محمد می‌گوید:

   زمانی که فیلتر هوا کثیف بشه این اتفاق میفته، جای فیلتر رو باز کن ، فیلتر رو در بیار یکم هوا با فشار داخل لوله بگیر نصف یه فیلتر سیگار سالم رو بجاش بزار درست میشه

 13. جعفر می‌گوید:

  با سلام و عرض خسته نباشید از راهنمایی جالبتان،
  زمان روشن کردن بخاری، شمعک روشن میشود اما زمان رها کردن (حتی بعد از زمان طولانی) شمعک خاموش میشود یعنی به روشن شدن کامل بخاری و حتی روشن ماندن شمعک نمیرسد.
  لطفا راهنمایی بفرمائید.

  تشکر فراوان

 14. جواد می‌گوید:

  با سلام ، بخاري را نصب كردم شمعك آن هم روشن مي شود و بعد از يك دقيقه كه مي خواهم دستگيره تعيين وضعيت را بچرخانم تا بخاري روشن شود شمعك خاموش مي شود.

 15. رهام می‌گوید:

  سلام
  خسته نباشید
  بخاری روشن شده و بی مشکل کار میکند اما گاهی اوقات لوله دودکش گرم شده و گاهی سرد است
  لوله را چک کردم و مشکلی نداشت لطفا راهنمایی کنید

 16. مرادی پور می‌گوید:

  مطلب بسیار جالبی است خیلی لازمه هرکس دنبال کار فنی باشه توضیات واضحی موجود باشه

 17. علی می‌گوید:

  بخاری رو با اب بشوری مشکلی براش پیش میاد .اگه میاد چه مشکلی .من با اب شستم الان بخاری رو شن نمیشه لطفا کمکم کنید .مرسی

 18. ali می‌گوید:

  سلام. شمعک بخاری روشن میشود ولی گاز ورودی به بخاری راه ندارد یعنی بخاری روشن نمی شود

 19. تقی می‌گوید:

  با سلام
  بخاری ایران شرق مدل شومینه داریم که در حالت شمعک تقریبا بوی خیلی کمی از گاز می ده
  اما وقتی مشعل را روشن می کنم و تقریبا رو حالت متوسط میزارم از بالای بخاری شدید بوی گاز میاد که مجبورم شعله مشعل را بیشتر کنم تا بوی گاز قطع شود
  فیلتر هوا تمیز بوده و شعله های مشعل در حالت کم بسیار آبی و یکنواخت هست و تمام قسمتهای اتصالات را هم با کف بررسی کردم
  نمیدونم مشکل از چیه؟
  احتمال داره که ایراد از مشعل باشه ؟
  ممنون میشه راهنمایی بفرمایید

 20. جواد می‌گوید:

  سلام بخاری گازی دارم قبلا که می خواستم بخاربی رو ببرم روی شمعک اینقدر باید نگش دارم بعد که رفت رو شمعک بعد از چند دقیقه دوباره خاموش میشه الان که میزنم شمعک روشن میشه با اینکه نگش میدارم همین که ولش میکنم خاموش میشه چه کار کنم .

 21. بهنام می‌گوید:

  باسلام و خسته نباشید. شعله بخاری کمتر از یک دقیقه از روشن شدن خود بخود خاموش میشود .البته از محل مکش دود بخاری روی دیوار، باد سرد به داخل اتاق می آیدو احتمالا مکش انجام نمیشود.دلیل چیست؟ باتشکر

 22. محسن می‌گوید:

  سلام
  یک بخاری گاز سوز دارم که وقتی شعله ان کم هست صدا میکند (مـثل صدای باد)
  ولی وقتی شعله را تا اخر زیاد میکنی صدا قطع میشود
  علت چیست؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدهید…………..

 23. mehroo می‌گوید:

  بخاری گازسوز از نوع ابسال با سوخت گاز شهری را با عوض نمودن ژیگلورها تبدیل به سوخت با گاز مایع نمودم . حالا پس از روشن کردن درست نمیسوزد و مرتب جلوی کاشی حصیری باشعله آبی روشن وسپس خاموش میشود . چرا ؟ راهنمای نمایید

 24. فواد می‌گوید:

  با تشکر از مطالب مفید شما
  یه بخاری ایرانشرق دارم وقتی روی شمعکه بوی گاز خام میده

 25. مصطفی می‌گوید:

  سلام بخاری ما شیشه داخلی اش شکسته آیا مشکل حادی بوجود می آورد؟؟ بوی نفت هم میدهد

 26. سعید می‌گوید:

  سلام ممنونم از شما نمیدانم قبلا دودکش بخاری نم نمیداد الان از تمام مسیرهای دودوکش بخاری به داخل نم میده نمید انم از تنظیم بخار است یا نه از این بخار چهار ساله استفاده میکنیم در همین خانه فقط من پیچ شعله آن را کم کردم در مورد لطفا رهنمای کنید

 27. آرزو می‌گوید:

  فندک بخاری گازی کار نمی کند مجبورم با کبریت روشن کنم هنگامی که بخاری را روی شعبه می گذارم شعله آن خیلی بالا است . راهنمایی نمایید

 28. محمد می‌گوید:

  با سلام
  بخاری گازی آذرکالا دارم شعله پیلوت کم است. و کم و زیاد کردن حداقل و حداکثر پیچ های ورودی گاز هیچ تاثیری بر روی شعله ندارد.مشکل چیست؟
  با تشکر

  • آریا کیش می‌گوید:

   سلام حتما با شرکت تولید کنند تماس بگیرید واحیانا اگر شرکت تولید کنند فاقد نمایند مجاز است با تعمیرکاران مجاز دارای پروانه کسب اطلاع دهید متاسفانه تولید کنندگانی هستند که فاقد مجوز تولید اقدام به تولید مینمایند وباعث مرگ میگردند شمارا به دیداند برنامه شبکه یک سیما لوازم گازسوز دعوت ویا اخبار این سایت در بارهمرگ های خاموش را ببینید

 29. صدرا می‌گوید:

  باسلام
  شمع بخاری ما به رنگ زرد می سوزد ولی پیلوت مشکل ندارد علت چست؟

 30. محسن می‌گوید:

  سلام.روی بدنه بخاری ما جای سوختگی زیادی هست.جایی هست که بتونیم رنگ کنیم؟

 31. علی اصغر می‌گوید:

  ممنون از اینهمه اطلاعاتی که داده اید کاشکی تعمیر کاران ما به این اطلاعات دسترسی داشته وبخوانند .ووسایل مردم را خراب نکنند.من بخاری ارج ترموستات دارم که روشن نشد .سرویسکار امد باز کرد وخراب کرد ومزد گرفت ورفت وبخاری خراب را خرابتر رودستمان گذاشت..
  ایا درست میشود؟ دستگاه گاز سوز ترموستات دار در بازار پیدا میشود؟ ممنون اگر با ارسال جواب به ایمیلم راهنمایی کنید.

  • آریا کیش می‌گوید:

   سلام درمورد تعمیرات لوازم خانگی با نمایند گی محاز تماس بگیرید الخصوص تعمیرات گاز سوز شما ضمنا مشکل تعمیراتی خود را درتالار سایت http://www.1882.ir مطرح نماید تا مسئولین خدمات پس از فروش ارج پاسخگو باشند

 32. kean می‌گوید:

  خیلی ممنون مطالب جالب وکاربردی بود.

 33. حمیدزاده می‌گوید:

  ضمن تشکر لطفا مرا راهنمایی کنید آبگرمکن ما روی پیلوت است با گذاشتن روی درجه و باز کردن شیر آب بازهم مشعل روشن نمی شود و آب سرد است

 34. محمد می‌گوید:

  سلام ببخشید الان مدتیه که بخاریو روی شعله خیلی کم یا روی پیلوت قرار میدم بوی خیلی بدی ایجاد میشه میخواستم بدونم علت چیه ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر

 35. هادی می‌گوید:

  سلام و خدا قوت . من برای کنترل اتوماتیک اتاق نگهداری پرندگان میخوام از یک عدد ترموستات و یک عدد شیر برقی گاز استفاده کنم . که وقتی دما از حد معینی بالا و پایین بشه ترموستات به شیر برقی ، فرمان قطع یا وصل بده . فقط اگه شیر برقی رو قبل از کاربراتور قرار بدم زمان قطع ، گاز شمعک نیز قطع خواهد شد . لطفا در این مورد منو راهنمایی بفرمایید . ممنون

 36. مجيد می‌گوید:

  سلام از زحمات شما سپاسگزارم واقعا اطلاعات دقيق و مفيدي كسب كردم.

 37. محمد می‌گوید:

  با تشکر از سایت خوبتون. با کمک اطلاعاتی که بهم دادید تونستم مشکل بخاریم رو برطرف بکنم. انشاالله موفق باشید.

 38. نیما می‌گوید:

  واقعا ممنون…خسته نباشید

 39. مجید می‌گوید:

  سلام
  بخاری گاز سوز بنده را وقتی میخوام روشن کنم شمعکش روش میشه و هرچه مدت هم شاسی تنظیم گاز را پایین نگه میدارم به محض اینکه رهایش میکنم خاموش میشه.
  لطفا راهنمایی فرمایید

 40. کیوان ناصریان می‌گوید:

  آقا خدا خیرتان بدهد خدا رفتگانتان را بیامرزد با راهنمایی شما مشکل را خودم حل کردم و از هزینه اضافی خرید لوازم و دستمزد جلوگیری شد تشکر

 41. محمد می‌گوید:

  سلام
  بخاری بدون دودکش آبسال شمعک بعد از مدتی خاموش میشد که ترموکوبل رو عوض کردم ولی باز هم خاموش میشه بنظرتون ایراد از بوبین هست ؟ همین بخاری بعد از تعویض ترموکوبل دیگه با فندک زدن روشن نمیشه . گاز خارج میشه و جرقه هم میزنه ولی شمعک رو روشن نمیکنه باید با کبریت روشن کنم .ممنون از راهنماییتون

 42. alikianemai می‌گوید:

  سلام
  بخاری نیک کالا خریدم
  شعله شمعکش خیلی زیاده
  پیچ تنظیم نداره؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>