سرویس و تعمیر کولر آبی

کولر های آبی که برای خنک کردن هوای داخل ساختمان ها بویژه در مناطق خشک بکار می روند از دو قسمت عمده تشکیل یافته اند:

۱- اجزاء الکتریکی  ۲- اجزاء مکانیکی

اجزاء الکتریکی شامل: ۱- کابل چهار رشته وکلید مخصوص-برای ارتباط کلید به کولر از کابل چهار رشته استفاده می شود که سطح مقطع سیم ها نباید کمتر از ۵/۱ میلی متر مربع باشد.کلید کولر شامل :یک کلید تک پل برای واتر پمپ ، یک کلید تک پل برای الکتروموتور فن ویک کلید تبدیل برای دور کند وتند الکتروموتور می باشد. ۲- جعبه اتصال یا ترمینال – جهت ایجاد اتصالات مطمئن وعایق از بدنه فلزی کولر که در داخل اطاقک کولر قرار دارد.۳- خازن اصلاح ضریب قدرت – که بر روی بدنه نصب شده واز نوع روغنی وبا ظرفیت ۲۰ الی ۲۵ میکرو فاراد با ولتاژ نامی ۴۰۰ تا۴۵۰ ولت است.۴- الکتروموتور دو دور فن – که معمولا”دارای دو دور ۱۰۰۰ و۱۵۰۰ دور در دقیقه است. الکتروموتر کولرهای خانگی از قسمت های زیر تشکیل شده است:الف -استاتور  ب- روتور ج- در پوش وبوش ها د- کلید گریز از مرکز که نقش عمده ای در راه اندازی وتنظیم دور موتور دارد وبر اساس نیروی گریز از مرکز عمل کرده وضمن عمل خود سیم پیچ راه انداز را از مدار خارج می کند قسمت متحرک این کلید بر روی محور روتور تعبیه شده وصفحه کائوچویی کلید گریز از مرکز بر روی در پوش موتور نصب شده است. بر روی قسمت کائچویی موتور این لغات (com=مشترک) (HI=تند) (LO=کند) دیده می شود . ۵- خازن راه انداز – با ظرفیت ۴۸۰-۱۳۰ میکروفاراد – ۱۱۰ ولت که در هنگام استارت در مدار بوده وپس از آنکه روتور به ۷۵ در صد سرعت نامی خود رسید.کلید گریز از مرکز خازن راه انداز وسیم پیچ کمکی را از مدار خارج می سازد.۶- پمپ آب (واتر پمپ )- آب را از تشتک تا حدود دو متر ارتفاع پمپاژ کرده وبه سه راهی آب وناودانی ها در بالای اطاقک کولر می رساند.

اجزاء مکانیکی – ۱- بدنه کولر ۲- سه راهی آب ( أب پخش کن ) ۳- ناودان ها ۴- فن (پروانه ومحور فن یا توربین )۵- شناور ( فلوتر ) ۶- کانال داخلی وخارجی ۷- پولی ها (فلکه ها ) وتسمه پروانه ۸- یاتاقان ها

سرویس ونگهداری کولر آبی :

۱- هنگام نصب کولر، محلی را انتخاب کنید که ایجاد لرزش وصدا ننماید مثل روی ستون ها ونزدیک دیوار ها –

۲- برای زیر کولر از چهار پایه ای به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر استفاده کنید.وبرای جلوگیری از فرو رفتن پایه ها در آسفالت وغیره از صفحات فلزی به اضلاع ۱۰در ۱۰  استفاده کنید.

۳- کولر را در نزدیکی لوله دودکش وهوا کش آشپزخانه ولوله چاه فاضلاب قرار ندهید.

۴- بمنظور جلوگیری از لرزش در محل اتصال کولر به کانال ها باید از برزنت استفاده شود.

۵- هنگام راه اندازی کولر در ابتدای فصل گرما به نکات زیر توجه کنید:

دیواره های کولر را جدا کنید ودر صورت نیاز پوشال ها را تعویض کنید. (معولا” هر دو سال یک بار ).ضمنا”پوشال ها باید به گونه ای توسط توری های سیمی محکم به در پوش ها بسته شوند که آب از آنها بر روی فن ویا تسمه وپمپ وموتور نریزد.- کف کولر را شست وشو داده ودر صورت زنگ زدگی ،سوراخ شدن آن را ترمیم کنید. البته بهتر است در پایان فصل گرما واز کار انداختن کولر محل های زنگ زده را ضد زنگ زده ورنگ کاری نماییم.- یاتاقان های توربین وجا روغنی های روی موتور را روغن کاری کنید وبا دست هر دو فلکه را بچرخانید تامطمئن شوید که مانعی در حرکت آن ها موجود نیست .تسمه وفلکه های (پولی ) موتور وتوربین باید در یک امتداد باشند تا موجب لنگی وساییدگی تسمه و لرزش نشود. در صورت ساییدگی وبریدگی تسمه آن را تعویض کنید.معمولا”پمپ های آب احتیاج به روغنکاری ندارند ولی آن ها را از جای خود خارج کرده ورسوب اطراف پروانه ها را تمیز کنید همچنین صافی آن را تمیز کرده ودر جای خود قرار دهید. با پر کردن تشتک تحتانی از آب وروشن نمودن واتر پمپ اطمینان حاصل نمایید که مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخش کن ها باز است.ناودان های پخش کننده مستقر در در پوش ها را تمیز کرده تا منافذ آن ها باز شود. شناور را طوری تنظیم نمایید که آبی از تشتک یا دریچه اطمینان سرازیر نشود. هنگام روشن کردن کولر ابتدا به مدت ده دقیقه واتر پمپ را روشن کرده تا پوشال ها خیس شوند.وقبل از روشن کردن موتور اصلی کولر برای اولین بار پارچه بزرگی را خیس نموده جلوی دریچه ها گرفته تا ذرات زنگ وگرد خاک را به خود گرفته ومحیط را کثیف نکند. در پایان فصل گرما آب تشتک را خالی کرده وروی کولر را با برزنت بپوشانید.وشیر فلکه آب را بسته وحتی الامکان لوله های رابط را قطع نمایید.

عیب یابی و تعمیر کولر آبی :

عیب۱- با زدن کلید ها ،الکتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.

علت۱- فیوز قطع است ویا خراب شده.

رفع عیب۱- ورود و خروج فاز به فیوز را بتوسط فاز متر بررسی نمایید.اگر به فیوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فیوز خراب شده است آن را با فیوزی هم آمپر خودش تعویض نمایید.

عیب۲- با زدن کلید ها الکتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.

علت۲- در فاز یا نول اصلی (سیم رابط ) مشکلی بوجود آمده.

رفع عیب۲- اگر در مبدأ درون کلید برق وجود دارد ،فیوز هم سالم است اما به ترمینال کولر برق ۲۲۰ ولت نمی رسد،بطور قطع سیم (کابل) رابط دچار اشکال شده است.آن را تعویض نمایید.

عیب ۳- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت ۳- در کف تشتک آبی وجود ندارد.

رفع عیب۳- عدم وجود آب یا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتک کولر – نشتنمودن آب از شیر اطمینان- تنظیم نبودن فلوتر (شناور) مربوط باشد.

عیب۴- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت۴- واتر پمپ عمل نمی کند یا شلینگ رابط پاره شده.

رفع عیب۴- به کنار کولر بروید وبه پوشال ها دقت نمایید. اگر صدای ریزش آب به گوش نرسید وهمچنین قطرات آب جاری روی پوشال ها رؤیت نشد،مطمئن باشید در سیستم پمپاژ آب مشکلی بوجود آمده. این عیب می تواند به خود واتر پمپ ویا پارگی شلینگ مربوط باشد.دریچه ها را باز نمایید تا مورد معیوب را دقیقا” شناسایی کنید. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ویا نیم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها”دیده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سیستم برق رسانی به آن مشکل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنید، سیم های رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سیم دیگر به آن برق  ۲۲۰ ولت برسانید.اگر عمل نکرد وپروانه هم گریپاژ نیست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلینگ نیز آن را تعویض نمایید.

عیب۵- موتورکار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت۵- سوراخ ناودان ها مسدود شده .

رفع عیب۵- دریچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امکان پوشال ها را نیز جدا نمایید سپس سوراخ های موجود روی ناودان ها را با جوهر نمک وبرس بشوئیدتا جرم روی حفره ها کاملا” پاک شود. سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئید تا بوی جوهر نمک کاملا” رفع گردد، سپس پوشال ها وشبکه های توری را ببندید و مطمئن باشید به تهویه مناسبی دست خواهید یافت.

عیب۶- واتر پمپ والکتروموتور دو دور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر ، کیفیت چندانی ندارد.

علت ۶- تسمه تنظیم نیست.

رفع عیب۶- برای تنظیم تسمه باید پیچ های پایه الکتروموتور را شل کرد وپایه را طوری جابجا کرد که تسمه نه شل باشد که روی پولی ها کمانه کند ونه آنقدر سفت باشد که محور را تحت تنش قرار داده بوش ویا تاقان ها را خراب کند ویا سبب سوختگی موتور گردد. بهترین حالت رگلاژ تسمه آن است که اگر تسمه را نزدیک پولی کوچک توسط دو انگشت به هم نزدیک کنیم به اندازه یک بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.یا اینکه اگر موتور را خاموش نمودیم سریع فن توقف نکند بلکه حدود ۵ الی ۶ دور بزند سپس بایستد.برای تعویض تسمه ضخامت وطول تسمه را باید جزء مشخصات آن در نظر داشته باشید.

عیب۷- واتر پمپ والکتروموتور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت چندانی ندارد.

علت۷- پارچه برزنتی لرزه گیر پاره است.

رفع عیب۷- پارچه برزنتی را بر رسی نمایید واگر در آن پارگی مشاهده وقابل تعمیر نیست،آن را تعویض نمایید.

عیب۸- واترپمپ و الکتروموتور کار می کنند اماخنک کنندگی کولر کم است.

علت۸- موتور فن نیم سوز است.

رفع عیب۸- بتوسط یک آمپر متر ،جریان موتور فن را اندازه گیری نموده وبا جریان ثبت شده بر روی آن مطابقت دهید.اگر جریان اندازه گیری شده چند برابر جریان نامی موتور بوده وبدنه استاتور سریع داغ می شود موتور نیم سوز است.

عیب۹- واتر پمپ والکتروموتور درحال کارند اماکیفیت خنک کنندگی کم است.

علت۹- مقدار پوشال ها کم است وهوا آزادانه وارد کولر می شود.

رفع عیب۹- اگر پوشال ها را تعویض نموده اید ،در جاگذاری پوشال های جدید دقت به عمل نیامده سعی شود جاگذاری پوشال ها یکدست باشد وپوشال ها همه ی سطح در پوش ها را اشغال نماید زیرا اگر قسمتی بدون پوشال باشد هوای گرم خارج کولر از آن قسمت مکیده شده وبه محیط ساختمان راه یافته وتهویه هوا را مختل می سازد.

عیب۱۰-موتور فن کار نمی کند (واتر پمپ کار می کند.).

علت۱۰- به موتور فن برق نمی رسد.

رفع عیب۱۰- ممکن است فاز مربوط به موتور در کلید مخصوص کولر قطع شده ویا موردی مشابه در مورد نول صورت گرفته باشد.اگر مشکل از پارگی ویا قطع شدگی فاز یا نول است ،نقطه پاره شده را ترمیم نمایید.

عیب۱۱- موتور فن کار نمی کند.

علت۱۱- بازدن کلید بین کنتاکت های HI وCOM (روی تخته فیبری موتور) برق ۲۲۰ ولت وجود دارد اما راه نمی افتد.

رفع عیب۱۱- به عیب یابی موتور های آسنکرون مراجعه کنید.

عیب۱۲- موتور صدای هوم می دهد.اما براه نمی افتد.

رفع عیب۱۲- برای اطلاع بیشتر به عیب یابی موتور ها مراجعه نمایید. اما بطور مختصر متوان گفت :سیم پیچ راه انداز سوخته است -سیم بندی راه انداز به کلید گریز از مرکز وصل نشده است- پس از خاموش کردن کولر کلید گریز از مرکز به حالت عادی خود باز نگشته است- تسمه بیش از حد سفت شده است-پولی ها در یک امتداد نیستند-سیم بندی دور تند نیم سوز شده است- اگر موتورفن ۴/۳  اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته باشد.

عیب۱۳- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.

علت۱۳- سیم مربوط به دور دوم از صفحه کلید موتور قطع شده.

رفع عیب۱۳- ابتدا برق کولر را قطع نمایید.سپس سیم های متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سیم پیچ به کلید موتور را بر رسی نمایید.به احتمال زیاد یکی از سر سیم های HI ویا LOW از صفحه کائوچویی جدا شده است که می بایست سیم مربوطه را لحیم نمایید.اگر پارگی در درون استاتور باشد،کار قدری مشکل می شود وبهتر است در صورت عدم تخصص کافی به سیم پیچ های استاتور دست نزنید واز تعمیر کار مجرب کمک بگیرید.

عیب۱۴- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.

علت ۱۴- یکی از سر سیم های رابط بین کلید تبدیل وپایه های LOW ویا HI در مسیر قطع شده است.

رفع عیب۱۴- برای آن که مطمئن شویم سیم های رابط بین تبدیل وموتور سالم اند بهتر است دو خروجی را داخل کلید تبدیل به یکدیگر متصل نموده ودو سیم متصل به پایه های LOW و HI رااز اتصالات تخته کلید موتور جدا نموده واهم متر را به آن ها متصل می کنیم .اگر دو سیم رابط سالم بوده ودر مسیر دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده ومقداری اهم که در واقع اهم سیم های رابط است را نشان می دهد.واگر عقربه منحرف نشده ،سیم ها دچار پارگی شده اند وچون کابل چهار سیمه است باید کابل اصلی تعویض شود.

عیب۱۵- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.

علت ۱۵- کلید گریز از مرکز عمل نمی کند.

رفع عیب۱۵- در موتور کولر همیشه در لحظه اول سیم پیچ های استارت ودور تند در مدارند وبه محض رسیدن سرعت موتور به ۷۵ درصد سرعت نامی کلید عمل نموده واستارت را از مدار خارج می کند وبا خارج شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گیرد.سپس می توان با تغییر دادن وضعیت تبدیل از دور کند موتور استفاده نمود واگر کلید گریز از مرکز عمل نکند وسیم پیچ کمکی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته وضمن بگوش رسیدن صدای خشن از موتور ،داغ هم می شود. مشکل کلید گریز از مرکز معمولا”شکستن صفحه فیبری ویا اکسید شدن فنر ها است که می بایست روتور را از استاتور جدا نموده وپس از سرویس محرک کلید ، یقینا” موتور به کار نرمال خود ادامه می دهد.

عیب۱۶- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.

علت ۱۶ – کلید تبدیل خراب است.

رفع عیب ۱۶- به علت بالا بودن جریان مصرفی در کولر گاها”کنتاکت ها درون کلید تبدیل به یکدیگر جوش می خورند.قاب کلید تبدیل را باز نموده ،وبا اهم متر (در حالی که فیوز اصلی کولر قطع است ) از حرکت اهرم کلید بین کنتاکت مشترک با دو خروجی اطمینان حاصل کنید.اگر در کنتاکت ها جوش خوردگی دیده شود،آن ها را از یکدیگر جدا نموده وپس از سمباده کشی کلید را مجددا” در مدار قرار می دهیم.اگر همچنان عملکرد مثبتی نداشت آن را تعویض می کنیم.

عیب۱۷- با روشن نمودن کولر ،موتور براه نمی افتد اما اگر پولی با دست چرخانده شود موتور بکار خواهد افتاد.

رفع عیب۱۷- از آن جا که این عیب مشابه عیب۱۲ است به رفع عیب ۱۲ مراجعه نمایید.

عیب۱۸- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۱۸- پولی ها یا یکی از پولی ها شل شده است.

رفع عیب۱۸- در پوش سمت پولی ها را از بدنه جدا نموده واتصال آن ها به محور را کنترل نمایید.در صورت لزوم ،پولی ها را محکم بر روی محور فن ببندید.

عیب۱۹- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۱۹- یاتاقان ها گشاد شده اند.

رفع عیب۱۹- در پوش های دوطرف فن را باز نموده ومحور را بصورت شعاعی (عمودی) حرکت دهید اگر محور حرکت عمودی داشت ،نیاز است بوش ها را تعویض نمایید.البته در بعضی موارد یاتاقان ها (بوش ها) سالم اند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می کند.

عیب۲۰- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۰- محور فن تاب بر داشته است.

رفع عیب۲۰- اگر محور فن تاب داشته باشد،در حال گردش لنگر انداخته وعلاوه بر تولید صدای زیاد،سبب خرابی یاتاقان نیز می گردد. رفع این عیب نیاز به تجربه ومهارت خاصی دارد واز جمله مهارت های تراشکاران محسوب می شود.

عیب۲۱-صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۱- صدا از موتور فن است.

رفع عیب۲۱- صدای خشن موتور فن می تواند از در گیر شدن پروانه خنک کننده با در پوش به سبب خرابی یا تا قان وتاب داشتن محور فن ناشی گردد. موارد فوق را بررسی نمایید وقطعه معیوب را شناسایی وعیب را بر طرف نمایید.

عیب۲۲- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۲- تسمه خراب است.

رفع عیب۲۲- خراش های روی تسمه موجب صدای خشن کولر در حال کار می شود. اگر تسمه معیوب است با ارائه آن به فروشگاه قطعات کولر، تسمه ای با سایز خودش را تهیه نمایید.

عیب۲۳- موتور فن مرتبا” خاموش وبصورت خودکار روشن میشود.

رفع عیب۲۳- روشن وخاموش شدن مرتب موتور نشانگر وجود اورلود سر راه سیم مشترک موتور ویا داخل آن (موتور ) میباشد.در بعضی از لوازم الکتریکی مثل چرخ گوشت ها جهت حفاظت موتور در برابر جریان اضافه بار ویا اتصال کوتاه در داخل موتور از محافظ استفاده می شود . این محافظ گاها”فیوز شیشه ای است که جریان نامی آن متناسب با جریان دستگاه انتخاب می گردد ودر موارد دیگر از اورلود بعنوان محافظ استفاده می شود. با عبور جریان بیش از حد از وسیله وبوجود آمدن گرمای زیاد اورلود بطور خودکار عمل کرده وجریان را قطع می کند وبا سرد شدن مجدد وسیله (موتور ) جریان بر قرار وموتور به حرکت در می آید .

عوامل تحریک کننده اورلود در کولر عبارتنداز: نیم سوز بودن موتور- خارج نشدن سیم پیچ استارت از مدار (عمل نکردن کلید گریز از مرکز )-سفت بودن تسمه – گریپاژ بودن یاتاقان ها -بسته بودن دریچه هوای کولر ودر نتیجه آن تراکم هوای داخل که گردش فن را مشکل می سازد-در یک امتداد نبودن پولی ها .  کلیه موارد مذکور می بایست مورد به مورد بر رسی گردد تا مشکل اصلی شناسایی وعیب بر طرف شود.

عیب۲۴- آب کولر سر ریز می شود.

رفع عیب۲۴- این مشکل می تواند به تنظیم نبودن فلوتر مربوط باشد. همچنین سوراخ شدن گوی پلاستیکی شناور سبب می شود گوی پر از آب شود وبه ته آب تشتک رود ، در نتیجه آب بیش از حد وارد کولر شده وسر ریز می کند در این صورت می بایست شناور تعویض شود.

عیب۲۵- هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می شود.

رفع عیب۲۵- شلینگ پاره شده و آب بداخل پره های تور بین پاشیده می شود.آب از طریق پوشال وتسمه بداخل فن ریخته می شود.

این نوشته در آموزش, روش های تعمیر لوازم خانگی, روش های نگهداری لوازم خانگی, سرويس لوازم برقي, كولر آبي ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
این مطلب 90,489 بار نمایش داده شده

95 Responses to سرویس و تعمیر کولر آبی

 1. محمد ذاکری می‌گوید:

  بنام خدا
  خیلی آموزنده بود، لطفا در خصوص تعویض یاتاقان ها خصوصا سمت پولی بزرگ توضیح بفرمایید، پولی بزرگ گچ گرفته و باز نمیشود باید چکار کرد؟ با تشکر

 2. محمد می‌گوید:

  با سلام
  قبل از هر چیز از مطالب مفید شما کمال تشکر رو دارم . حالا یک سوال کولر من هنگام دور کند صدای سوت میدهد ولی با دور تند دیگه صدا نمیده…با توجه به اینکه تازه تسمه رو عوض کردم (دو ماه) میشه مشکل از اون باشه؟در این مدت صدا نمیداد امشب تازه به صدا اقتاده
  ممنون میشم من رو راهنمایی کنید

  • محمود می‌گوید:

   به احتمال بسیار زیاد مشکل مربوط میشه به یاقان های کولر شما باید اونها رو از نظر لقی و روان بودن بررسی کنید احتمالا نیاز به روغن کاری دارند

 3. محمود نیکبخت نصرابادی می‌گوید:

  سلام دمت گرم

 4. محمود نیکبخت نصرابادی می‌گوید:

  سلام دمتون گرم اگه میشه روش تعمیر و عیب یابی آبگرمکن های دیواری بوتان رو هم توضیح بدید.

 5. مهدی می‌گوید:

  سلام. تمام اجزای الکتریکی کولر ما باز است. همه اتصالات را انجام دادم. فقط یه خازن وجود دارد که نمی دانم کجا باید وصل شود. لطفا کمک کنید.

 6. محمد b02 می‌گوید:

  سلام
  واقعا عالی بود دمت گرم امیدوارم بخاطر این راهنمایات و اموزشات خدا بهترینو بهت بده
  خدا پدر و مادرتو واست حفظ کنه.بچه ها واسه سلامتی دوستمون صلوات

 7. سعید می‌گوید:

  ممنون که وقت گذاشتی و اینا رو نوشتی

 8. هادی می‌گوید:

  صدای قیژ قیژ (شبیه به صدای تیز کردن چاقو )در دور کند و تند چیست کوار هم متاسفنه آزمایش هست

 9. مسعود می‌گوید:

  بسیار عالی بود

 10. الف.ج می‌گوید:

  سلام مسعود جان
  اگه پولی سر الکتروموتور رو چک کنی بدنیست چون گاهی پیچ سفت کنندش شل میشه و کمی میچرخه که فقط در محل خودش قرار بدین و سفتش کنین ردیفه.
  شاید هم محور دو پولی در یک مسیر نیست اونجا رو هم یه چک کنی بد نیست
  موفق باشی

 11. فرخ پی می‌گوید:

  با سلام کولر ما خود به خود از کار افتاد و بعد آن هرچه از کلیدها استفاده کردیم هیچکدام از سه کلید کار نمی کنند

 12. مرتضی می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید. ی کولر ارج رومیزی ازون قدیمیها دارم که کلیدش ولومی هستش. اشتباه برق بهش وصل کردم و ۲ تا مقاومتش سوخت و رنگ روش دیده نمیشه که همونو بگیرم. احیانا نوع مقاومتشو نمیدونید.مرسی

 13. somayeh می‌گوید:

  salam
  mamnon az webeton aliyeeeeeeeeeeeeee.y k soali k man khedmateton dashtam agar faghat pomp kar kond eybesh chye?
  mamnon az lotfeton

 14. جواد می‌گوید:

  از مطالب مفید و آموزنده شما کمال تشکر را دارم اگر در توضیحات از تصویر استفاده می کردی بهتر بود.

 15. عباس می‌گوید:

  با سلام و تشکر از مطلب مفیدتون. مشکل من با یاتاقانهای دو سر فن هستش که بع علت رسوب گرفتگی و زنگ زدگی به هیچ عنوان دوست نداره از جاش در بیاد. چه روشی رو پیشنهاد می کنید؟ با تشکر

 16. محسن می‌گوید:

  سلام خیلی ممنون مرسی.خیلی کمکم کرد

 17. سید مرتضی می‌گوید:

  با سلام
  توی این ماه رمضون گرم کلی براتون دعا کردم .
  یه سوال هم دارم ، دور تند کولر بعضی وقتا کار نمی کنه ، بعضی وقتام که کار می کنه یه دفعه خودش کند میشه، مشکل از اتصالات برق نیست ، تا خود موتور چکشون کردم وقتی میزنم روی تند فیش hi برقدار میشه و فیش low قطع ، خیلی وقتام که کار نمیکنه میرم موتور رو چند دور به عقب میچرخونم بعد که روشن میکنم موقتاً کار می کنه و تند میشه ولی دوباره کند میشه ، از چی میتونه باشه ؟ به نظر شما چه کنم؟

 18. راستين می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید من هم مشکل دوستمان را دارم یعنی دو سر یاتاقان به مروز زمان حالت چسبندگی پیدا کرده و در نمیاید روغن هم زده ام ولی باز تاثیری نداشته باید قید کولر را بزنم .تعمیر کار میگفت اگر ظربه بزنم پایه فن تاب برمیدارد و در صورت درست شدن لنگ میزند .ایا راهی هست من این لوله را بیرون بکشم بدون دردسر و پول یک کولر نو را ندهم. از راهنمای شما متشکرم

 19. محمد می‌گوید:

  ولی کلرهای دیگر را روشن میکنیم چنین بوی را ندارد.مشکل ان یکی کلر از چی است؟

 20. دانیال می‌گوید:

  سلام، ممنون از اینکه بی ریا آموزش میدید
  قربان کولر بنده در دور کند یک صدای اووووو میدهد و کار نمیکند، اما در دور تند کار میکند، وقتی دوباره هم ار تند، به کند، می زنم، باز هم کار نمیکند، می تونید یه راهنمایی بکنید؟ منزل بنده در محل بدی است که دسترسی به تعمیر کار نیست
  ممنون

 21. محمد علی برزگری می‌گوید:

  سلام در مورد کولر ما با زدن دکمه دور کند کولر روشن نمی شود باید کلیدهای دور کند و بعد دور تند را بزنم تا کولر روشن شود بعد کلید دور تند را که خاموش کنم کولر با دور کند کار می کند.

 22. متین می‌گوید:

  سلام؛اقا این کولر ما تسمش سفت بوده فولی هم سفت شده؛در نتیجه موتور سوخت؛میخواستم بدونم فولی چرا انقد سفت شده؛فولی رو خواستم باز کنمش اصلا نمیچرخید انقد سفت شده بود

 23. mosi می‌گوید:

  آقا این کولر ما موقع کار صدا میده . بررسی کردم دیدم اون محور وسط پروانه در راستای افقی تکون میخوره وقتی با دست هل ش میدم یعنی لق شده در حالیکه باید سفت باشه . حالا نمیدونم کجا رو باید سفت کنم. کسی میتونه کمک کنه ؟

 24. محسن می‌گوید:

  عالی بود.فقط کولرما بعضی مواقع باد گرم می زنه و بعضی مواقع باد نمی زنه چند ساعت بعد درست میشه همه اجزام درست کار می کنه نگاه می کنی .نمی دونم مشکل کجاست. لطفا کمک کنید.

 25. محمد می‌گوید:

  سلام
  این تاقان کولر ما به علت زنگ زدگی جدا نمیشه چند تا از دوستان دیگه هم همین سوال رو داشتن لطفا راه حل ارائه نمایید اگرم نمیدونید بگید نمیدونم که ما معطل نشیم .

  با تشکر از web خوبتون

 26. r می‌گوید:

  سلام برادر من .درمورد یک دور بودن موتور که گفتید مشکل عمل نکردن کلید گریز از مرکزه ،۱٫ اگه کلید گریزازمرکز در هنگام راه اندازی عمل نکند باعث سوختن سیم پیچ راه انداز و صدمه دیدن سیم پیچ دور تند میشود ۲٫ زمانی که موتور کولر رو خاموش میکنیم باید کلید گریز از مرکز یه حالت اولیه برگرد در غیر اینصورت زمانی که موتور رو روشن میکنیم به دلیل نبودن سیم پیچ کمکی در مدار موتور نمی چرخد که بلا فاصله باید موتور رو خاموش کنیم تا نسوزد

 27. r می‌گوید:

  زمانی که کولر ابی کار میکنه باید در یا پنجره بباز باشه که باد وارد شده خارج بشه دقیقا عکس کولر گازیه

 28. رضا می‌گوید:

  با سلام چطور باید محل دقیق سوکتهای روی صفحه کائوچویی (به سمت سیم پیچی) کلید گریز از مرکز رو پیدا کنیم؟

 29. حمید سجاد می‌گوید:

  با سلام.دور تند کولر آبی من کار نمیکنه و سرعت دور معمولی هم کم شده و خنک نمیکنه. ممکنه راهنمائی
  کنید ؟

 30. حمید سجاد می‌گوید:

  میبخشید اینو یادم رفت اضافه کنم که پمپ کار میکنه ولی دور تند کار نمیکنه و دور معمولی هم سرعتش خیلی کم شده و خنک نمیکنه. ممنون میشم راهنمائی کنید.

 31. پوری می‌گوید:

  سلام
  چقدر تو خوبو مهربووونی
  دریچه کولرمون رو دوره کند خیلی صدا میده اما رو دوره تند بی صداست.دوبارم سرویسش کردیم فهمیدیم ک صدا از دریچه داخل اتاقه
  صدایی مثه لق زدن ی حلب تو باد تند
  چطور باید تعمیرش کرد
  ممنونم ازت مهربووون

 32. فاطمه می‌گوید:

  با سلام
  می خواستم بدونم برای کولر اگه مدام ۴ ساعت روشن ۱ساعت خاموش بهتره یا ۱ ساعت روشن باشه ۵دقیقه خواموش
  ممنون از لطف شما

 33. فاطمه می‌گوید:

  البته کولر آبی

 34. امين می‌گوید:

  باسلام و خسته نباشید
  من یه سوال دارم کولر آبی خانه دور کندش صدای تق تق میده فکر کنم از موتورش میاد میشه راهنمایی کنین چکار باید بکنم؟ ممنون میشم

 35. محمد می‌گوید:

  سلام.دیشب با وجود اینکه کولر خاموش بود اما نصفه شب یک دفعه صدای موتور اون بلند شد صدایی مث کار کردن و وقتی رفتم به بدنه اش دست زدم بدنه اش ویببره داشت مث اینکه موتور روشن باشد اما چک کردم موتور روشن نبود این در حالیه که هوا سرد شده و دیگه به کولر کاری نداریم هوای خیلی ضعیفی هم میآمد

 36. عارف می‌گوید:

  سلام
  لطفا برای باز کردن یاتاقان راهنمای کنید. چه کار کنیم تا یاتاقان باز شود؟

 37. عارف می‌گوید:

  این سوال چند نفر از دوستان بود ولی کسی راهنمایی نکرد

 38. مصطفی می‌گوید:

  دمتون گرم؛ خیییلی ممنون بابت راهنمایی های مفیدتون

 39. mehranghj می‌گوید:

  با سلام: کولرآبی سپهر الکتریک دارم دو سال است بدون عیب کارمیکند .امسال برای اولین مرتبه روشن کردم(پس از تمییز کاری کامل) واتر پمپش سوخت آنرا عوض کردم وموتور بوی تندی دارد وداغ میکندحالا موقع روشن کردن پمپ کار میکند اما به محض روشن کردن موتور پمپاژآبش قطع میشود. بسیار ممنون میشوم برای رفع آن مرا راهنمایی فرمایید .با تشکر.

 40. علی می‌گوید:

  سلام
  ممنون، توضیحات بسیار خوب بود، اما ک.لر ما لرزش بسیار زیادی دارد، به نظر خود من هم داخل کولر همه چیز درست است، ضمنا کولر را یک روز بیشتر نیست نصب کرده ایم، در هنگام نصب هم این لرزش را داشت که گفتند عادیست، اما به نظر من بیشتر از حد طبیعیست

 41. سینا می‌گوید:

  سلام و عرض ادب اقا ما خاستیم یاتاقان سمت موتور رو تعویض کنیم اما فولی باز نشد که نشد!
  فک میکنم الن خور باشه پیچش اما باز نمیشه که فولی رو باز کنم و یاتاقان رو تعویض کنم چه راهی پیشنهاد میکنین استاد؟؟
  ممنون..

 42. جعفر می‌گوید:

  سلام مرسی خیلی اموزنده بود باتشکر جعفر

 43. جعفر می‌گوید:

  خدائیش عالی بود

 44. سید مهدی جمشیدی می‌گوید:

  با سلام. من برای بیشتر شدن سرعت کولر تا بحال چند تا پولی کولر دوستان رو تعویض کرده ام . اما در مورد آخر ، بعد از استارت کولر ، در زمان زدن کلید دور تند ، کولر تنها چند ثانیه دور میگیرد و بعد سرعتش کاهش پیدا میکند و دیگر سریع نمیشود. در ضمن احساس میکنم کمی بوی سوختگی از موتور کولر هم می آید.لطفا راهنمایی کنید .

 45. نیما می‌گوید:

  سلام. من استاتور موتور رو دادم سیم پیچی کردن. چهارتا سیم ازش بیرونه. سبز، زرد، صورتی، آبی. حالا نمیدونم کدومش مربوط به چه سیم پیچی هست؟ از روی اهم سیها اگه میشه فهمید اهمش باید به چه صورت باشه؟؟ و اتصال سیمها به پشت تخته پلاتین هم توضیح بدی ممنون میشم.
  ممنون

 46. مجید می‌گوید:

  سلام و عرض ادب
  موتور کولر آبی ما بعد از ده دقیقه کار کردن بو ازش بلند میشه وبعد از چند دقیقه خاموش کردن وروشن نمودن مجدد این اتفاق تکرار میشود ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 47. saeed می‌گوید:

  باسلام
  کولر را که روشن میکنیم بوی سوختگی از دریچه کولر وارد اتاق میشود علت چیست؟باتشکر

 48. کریم می‌گوید:

  با سلام به دوستان
  علت بوی سوختگی ول نکردن کلاج موتورکولر میتواند باشد که باعث میشود سیم پیچ کمکی از مدار خارج نشده و در مدت کوتاهی گرم شده و به سمت سوختگی میرود.

 49. محمد می‌گوید:

  سلام
  وقتی کلید دور کند کولر را میزنم فیوز مینیاتوری می پرد اما وقتی روی دور تند هست این اتفاق نمی افتد لطفا راهنمایی کنید
  .
  با تشکر و احترامات فائقه.

 50. مهدی می‌گوید:

  سلام من یه مشکل عجیب با کولرم دارم .. وقتی دور کند بدون زدن کلید پمپ کار میکنه بی صداس اما بمحض اینکه کلید پمپ آب رو میزم دینام صدا دار کار میکنه .. فقط وقتی پمپ در مدار قرار میگه دینام شروع به صدا دادن میکنه .. من حتی کلا پمپ آب رو جدا کردم دیدم ربطی به خود پمپ آب نداره .. فقط وقتی کلید پمپ زده میشه دینام با صدای ممتد لق لق کار میکنه .. چی کار کنم؟

 51. امیر می‌گوید:

  سلام.دمت گرم داداش خیلی اموزنده بود

 52. حمید می‌گوید:

  با سلام لطفا در خصوص بزرگ کردن پولی کولر جهت سرمایش بیشتر توضیح دهید چون کولر ما در طبقه ۴میباشد و باد دهی ان به طبق ۲ کم است ممنون

 53. اشکان می‌گوید:

  با سلام کولر من از حالت دور کند خارج نمیشه و به حالت دور تند نمیره اگر راهنمایی کنید تشکر میکنم

 54. داریوش می‌گوید:

  سلام مطالب آموزنده بود مشکل کولر ما هم حل شد ممنون

 55. آوا می‌گوید:

  با سلام و تشکر فراوان از مطلب بسیار آموزنده و کاربردی شما.
  سوالی داشتم. ما پارسال یک کولر برفاب کوچک خریدیم برای فلتمان که چهل متر بیشتر نیست. پارسال خیلی خوب خنک می کرد. اما امسال باد گرم می دهد و مانند پنکه کار می کند. شیلنگ را چک کردیم و به نظر می رسد در آبرسانی مشکلی وجود ندارد. موتور هم خوب کار می کند. با توجه به اینکه آب اینجا جرم زیاد دارد آیا به نظر شما مشکل از جرم گرفتن پوشال هاست و باید آنها را تعویض کرد؟
  قبلا از پاسخ شما سپاسگزارم

 56. برزو می‌گوید:

  با سلام وتشکر
  محور کولر ۴۰۰۰ از طرف تسمه بریده .یاتاقان ها رو باز کردم .به محور روغن ترمز زدم ولی محور رو چطور از فن در بیارم.پیچ بوش هایه دوطرف هم باز کردم ولی یک میلیمتر حرکت نکرده ؟

 57. سما می‌گوید:

  سلام به ادمین و تشکر از وب خوبتون
  میخوام پولی دور موتور رو از حد الانش بزرکتر کنم به طوری که موتور با دور کند چرخشش زیاد بشه .
  س آیا میشه پولی متصل به موتور را بزرگتر کرد که پولی دور یاتاقان با سرعت بیشتری بچرخه ؟
  به موتور فشار نمی آد ؟
  خواهشا راهنمائیم کنید .
  دلیل این کارم اینه که کولر ما اصلا زیاد باد نمیزنه با آنکه طبقه چهار هستیم و کانال کشی هم نداریم برزنت نو و همه چیزها میزونه . به همین خاطر میخوام تو دور کند موتور کاری کنم که با حداقل هزینه و پول برق باد بیشتری بیاد تو خونه .
  منتظر جوابتون هستم .
  مرسی

 58. احسان می‌گوید:

  سلام ببخشید پمپ کولر کار میکند ولی شلنگ آب نمیشد بالا مشکل چیست؟

 59. علایی می‌گوید:

  با سلام
  میبخشید اگر در ۴ سیم ورودی به کولر (نول، پمپ،کند و تند) جای سیم تند و پمپ جابه جا شود ممکن است پمپ اب کار نکند.
  ممنونم

 60. rezamoxx می‌گوید:

  سلام و خسته نباشید از دریچه کولر ما همش دونه های ریز میاد و خونه رو کثیف می کنه فکر کنم شورهست ممنون میشم راهنمایی کنید خیلی اذیت میکنه ممنون

 61. مهیار می‌گوید:

  سلام ببخشید من موقع سرویس کولر متوجه برق خفیفی رو بدنه و اب کولر شدم و اهمیت ندادم
  اما الان وقتی پمپ اب رای میزنم متوجه شدم تلویزیون خاموش میشود و انگار برق سریع قطع و وصل میشود اگه میشود بگویید چه کار میتوانم ایا نیازه که پمپ راو عوض کنم؟

 62. سالار می‌گوید:

  درمورد بازشدن یاتاقانها: بهتره بایک سرپیک پیک نیک روشن بسیارداغش کنید تاخوب سخ بشه- بعد بایک پارچه دوطرفشو بگیرید وراحت بکشیدش بیرون- من این کاررو کردم جواب گرفتم خوب خوب

 63. محمد می‌گوید:

  سلام..کولرم از دیشب بادش خنک نیس..پمپ رو میزنم صدا میده ولی آب مخش نمیکنه سمت پوشاله ها..مشکل از کجاس؟باتشکر

 64. سبحان می‌گوید:

  سلام واتر پمپ و موتو کولر کار میکند و تسمه نیز سالم است اما پروانه نمیچرخد با دست هم نمیچرخد مشکل از کجاست ؟ ممنون

 65. احمد می‌گوید:

  با سلام
  موتور کولر آبی میچرخد اما دود کرده و بو میدهد مشکل کجاست؟

 66. رضا می‌گوید:

  سلام
  برای باز کردن پیچ یاتاقان فن از آچار آلن مناسب با قطر پیچ استفاده کنید و در صورت خرابی آچار خور پیچ باید با مته کاری بوسیله دریل آنرا خارج نمایید . برای خارج کردن فولی از فولیکش میتوان استفاده کرد که دو یا سه شاخک دارد و با سفت کردن پیچ مرکزی فولی را به راحتی بیرون میکشد.

 67. فرشید می‌گوید:

  سلام موتورکولرمون تائه ساعت به روال عادی میچرخددورکن البته حال بعد یه ساعدسروصدامیکنه شبیه اینکه موتورریپ میزنه.مشکل کجاست ممنون

 68. فرشید می‌گوید:

  سلام موتورکولرمون تایه ساعت به روال عادی میچرخددورکن البته حال بعد یه ساعدسروصدامیکنه شبیه اینکه موتورریپ میزنه.مشکل کجاست ممنون

 69. مرتضی می‌گوید:

  باسلام
  پولی کولر بعد چند دقیقه کار کردن پیچش شل میشه صدای قر قر میده بعد از چند ساعتی کلا کولر از کار می افتد دوباره باید تسمه رو باز کنم پولیرو سفت کنم تا دوباره کولر کار کنه این اتفاق مدام چند روزی اتفاق می افتد ممنون می شوم علت را بازگو کنید

  • وحيد می‌گوید:

   سلام به پیچها روغن نزنید-از پولی هایی مه ۲ پیچ دارند بزنید اگر پیدا نکردید بدهید قلاویز کنند-پولی موتور و پروانه باید در یک راستا باشد فاصله تسنه را از بالا و پایین کانال پرونه اندازه بگیرید باید یک اندازه باشد وگرنه یکی از پولی ها را با عقب جلو بردن تا همراستا کردن هر دو پولی تنظیم کنید

 70. محسن می‌گوید:

  باسلام و عرض خسته نباشید، یه سوال داشتم ؛اگه پولی موتور با پولی پروانه هم اندازه باشد، به طبع تولید باد بیشتری میکنه اما عملا اینگونه طراحی نشده اند حال اگر ایندو را هم سایز یا پولی پروانه را کوکتر کنیم چه اتفاقی می افتد؟

 71. Sajad salimi می‌گوید:

  با سلام . من یه کولر ۷۰۰۰ گرفتم از پشتبوم بوسیله ۴ متر کانال به دریچه ای که در داخل بالکون قرار داشت نصبش کردیم . ولی الان اصلا باد نداره و بادش گرمه . ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنید

 72. زهرا می‌گوید:

  با سلام
  وقتی کولر شروع به کار میکنه بویی شبیه پلاستیک سوخته داخل فضا میپیچه تسمه رو عوض کردم موتور رو هم به تعمیرکار نشون دادم گفت سالمه
  میشه کمکم کنید
  ممکنه از خارن ها باشه؟

 73. وحید می‌گوید:

  با سلام.
  کولر من خیلی لرزش دارد و در زمان کار کرد موتور خیلی تکان دارد انگار میچ ها شل هستند…
  در صورتی وقتی تسمه رو در میارم لرزش و تکان ندارد موتور عیب از کجاس…
  پولی با فلکه چرخاننده پره ها تنظیم نیست یا مورد دیگه…
  در ضمن تسمه هم زود پارگی و ساییدگی روش ایجاد میشه…
  با تشکر

 74. سجاد می‌گوید:

  سلام ب شما
  ببخشید کولر ما وقتی که روشن میشه از همون اول شروع ب صدای قیژ قیژ میکنه
  چه توو حالت کند چه توو حالت کند ،روغن کاریش کردم ی چند ساعتی صداش افتاد ولی باز دوباره شروع شد و الانم اصلا صداش قطع نمیشه.کسی راه چاره شو میدونه که باید چکار کرد؟؟

 75. شمس می‌گوید:

  بسیار آموزنده و تخصصی بود .موتور فن کولر با کلید کند مستقما روشن نمشه لیکن کلید کند را همزمان با کید دور تند که بزنید روشن ممیشه و بعد از بدور افتادن موتور باز هر دو سرعت موتور یعنی کند و تند به شکل نورمال کار می کند و امروز هم موتور بسیار داغ شده بود منتها از کار نیفتاد ، با تشکر

 76. محسن می‌گوید:

  سلام دادا
  دمدگرم حال کردم با مطالبد
  دادا این کولر ما دیشب تا حالا خودش خود به خود دورش کم و زیاد میشد عیب از کجاشه؟

 77. وحید می‌گوید:

  سلام و درود خدمت استاد عزیز.
  استاد عزیز بنده یک کولر ۷۰۰۰ سپهر الکتریک امسال خریداری کرده ام.
  یه ایرادی دارد!!!! یه صدای ریز رو اعصابی میده. با پیگیری های خودم متوجه شدم پیچی الن خور هست که فولی رو به میله چرخش موتور محکم میکنه شل شده و فولی در جای خودش در حد ۲ میلی میچرخونیش خلاصی داره. یعنی فولی رو تکون میدی به چپ و راست تکون میخوره اما میله محور ثابته.
  اقا مام اچر الن زدیم سفت کردیم پیچ رو و فولی خلاصیش رفت دور میله و صدا هم از بین رفت.
  اما بعداز ۲ روز با پیچ کذایی شل شد.
  کار من شده سفت کردن این پیچ ۲ روز یک بار.
  کولر نو اکبند چرا باید این پیچ شل شه؟؟؟؟ و راه حل چیه که این پیچ دیگه شل نشه؟ پیشنهادی دارید؟؟؟
  ممنون میشم کمک کنید شدیدا گیرم.

  • وحيد می‌گوید:

   سلام به پیچها روغن نزنید-از پولی هایی که ۲ پیچ دارند بزنید اگر پیدا نکردید بدهیدپولی را برای یک پیچ دیگر قلاویز کنند-پولی موتور و پولی پروانه باید در یک راستا باشد. فاصله تسمه را از بالا و پایین کانال پروانه اندازه بگیرید باید یک اندازه باشد وگرنه یکی از پولی ها را با عقب جلو بردن تا همراستا کردن هر دو پولی تنظیم کنید(یعنی تسمه با خط افق عمود باشدنه زاویه دار)

 78. وحید می‌گوید:

  استاد زیز مجدد سلام. شرمنده سوال دیگری داشتم.
  منزل را ۳ سال پیش ساختم ان زمان کولر ۳۵۰۰ داشتم. وقتی کانال کولر ساختم کانالی متناسب با کولر ۳۵۰۰ ساخت کانال ساز
  حال که کولر ۷۰۰۰ گذاشته ام نسبت به سال قبل ۱۰% – ۱۵% شاید خنک تر شده باشه خونه. در حالی که باید ۲برابر خنک تر میشد.
  ایا کانال انقدر موثر هست در این امر که خنک نمی شود خانه ۸۰-۹۰ متری با کولر ۷۰۰۰؟؟؟؟
  در ضمن کانال ۳ دریچه خروجی باد نیز دارد.
  ممنون میشم راهنمایی فرمایدد.

 79. سعید می‌گوید:

  سلام ممنون ازسایت خوبتون می خواستم بدرنم برای اینکه گل ولای که براثرسال های زیاددرداخل(زیرپره های کولر)وجوددارند درست است که دوعددسوراخ این ور وان ور بزنیم تاگل ولای ازداخل کولربیرون ایند.؟

 80. بابک می‌گوید:

  سلام
  از درون کولر هر از گاهی صدای جرقه به همراه بوی وایر می آید اماکولر کار می کند.شوره۹ تمام کولر را همانند بلور نمک چرب فرا گرفته که آن را مانند کریستال با پیچ گوشتی تا انجا که شده کندم.
  مشکل از چیست تا جرقه بر طرف شود.معمولا بعد از چند ساعت کار این اتفاق می افتد.کولر را باز کردم چ.ن یک سال است خریدم همه چیز نو و آکبند سر جای خود محکم است و با همان درب باز موتور و پمپ مثل ساعت کار می کند و آب هم روی موتور نمی ریزد و سقفکاملا خشک است.فقط شوره خیلی زیاد بود که عرض کردم.

 81. بابک می‌گوید:

  کولر دستی است و هوادهی ۱۲۰۰m3

 82. سامان می‌گوید:

  سلام
  کلر من کار میکنه ولی سیم کابل متصل به کولر سریع داغ میشود
  علتش چیست ؟ ایا موتور سوخته ؟ اگر سوخته پس چرا کار میکنه ؟ یک مدت بوی سوختگی میداد و موتور خیلی داغ میشد ولی بازم کار میکرد

 83. AmirAli می‌گوید:

  سلام,وقتتون بخیر,واقعا ممنون از اینکه اینقد مفید و واضح به سوالات جواب میدید,من کولر خونه ام یهو صدای قرقر بلندی میده و تا چند ثانیه و حتی چند دقیقه طول میکشه و بعد قطع میشه,واقعا صدای ناهنجاری داره,اگه لطف کنید و راهنماییم کنید ممنونتون میشم.خدا یار و یاورتون باشه و اجر این کار خوبتون رو بهتون بده انشالله…

 84. وحيد می‌گوید:

  سلام
  وقتی کولر را (با پمپ و هم بدون پمپ)روشن می کنم موتور تکان شدیدی می خورد و نور لامپها چند ثانیه به صفر افت می کند ولی وقتی موتور را به تعمیر کار دادم این اتفاق نمی افتد و ارام کار می کند. علت چیست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *