سرویس و تعمیر آب میوه گیری برقی لوازم خانگی

امروزه دستگاه های آب میوه گیری در طرح ها و مدل های متنوع به بازار عرضه می گردد. در اینجا به شرح آب میوه گیری که مجهز به سری مخلوط کن است می پردازیم .موتور این آب میوه گیری از نوع اونیورسال است و اجزاء آن به شرح زیر می باشد:

اجزاء شکل عبارتند از:۱- اهرم آب میوه گیری ۲- درپوش ظرف آب میوه گیری ۳- صافی یا توری آب میوه گیری ۴- ظرف آب میوه گیری ۵- درپوش دهانه ۶- کلاهک صفحه برنده ۷- پیچ محکم کننده صفحه برنده ۸ – واشر قفل کننده ۹- صفحه برنده ۱۰ – کلاهک لاستیکی ۱۱- پیچ موتور (بالایی) ۱۲- لاستیک زیر پیچ موتور (بالایی) ۱۳- محفظه موتور ۱۴-و۱۵ – گیره A,B  هستند ۱۶-صفحه کلید ۱۷- کلید ۱۸- دیود ۱۹- واشر تنظیم کننده A 20- واشر تنظیم کننده B است ۲۱- موتور AC اونیورسال ۲۲- زغال کربنی ۲۳- خازن ۲۴- پیچ موتور پایینی ۲۵- سیم رابط ۲۶ – صفخه پایینی دستگاه ۲۷- صفحه مشخصات ۲۸- برس تمیز کننده ۲۹ – برس ۳۰ – کارتک۳۱ – در پوش ۳۲- ظرف شیشه ای یا بلوری لاستیک دور ظرف ۳۴- تیغه برنده ۳۵ – واشر فنری ۳۶- واشر ۳۷- حتقه بالا رونده ۳۸ – واشر ۳۹ – متصل کننده بالایی

طریقه باز کردن دستگاه –

۱- باز کردن صفحه تیغه برنده . الف-در پوش تیغه را بردارید.ب- با استفاده از پیچ گوشتی نگهدارنده تیغه را بر دارید.ج -تیغه یا صفحه را با بالا کشیدن آن از جای خود خارج کنید.

۲- بازکردن صفحه زیر دستگاه وموتور – الف -صفحه زیری دستگاه توسط باز کردن سه عدد پیچ باز می شود.ب- سر در پوش لاستیکی را بر دارید وسه پیچ زیر آن را باز کنید ج – ترمینال های متصل به موتور را بر دارید وسپس موتور را جداکنید.

۳ – باز کردن کلید وصفحه کلید.الف – صفحه زیر دستگاه را بر دارید ب- دو پیچ کلید را باز کنید. ج – اتصال ترمینال های کلید را بکشید. د – برای بر داشتن کلید ابتدا با دست صفحه کلید را جلو بکشید وآن را از بدنه جدا کنید.

۴ – باز کردن زغال های کربنی – الف- موتور را بر دارید. ب – ترمینال های زغال ها را از نگهدارنده آن جدا کنید. توجه (زغال های راست وچپ را با هم بردارید.)

۵ – طریقه تعویض سیم رابط – الف – صفحه زیری را باز کنید.ب -سیم رابط را از محفظه موتور باز کرده وآن را با سیم رابط نو تعویض کنید.

۶ – باز کردن گیره AوB شکل (clampA – clampB) – الف – صفحه زیر دستگاه را باز کنید. ب – خار (E) هر دو گیره را بر دارید.سپس گیره ها جدا خواهند شد گیره های AوB را علامت گذاری کنید تا موقع مونتاژ یا جا زدن آن ها اشتباه نکنید.

۷ – باز کردن تیغه وظرف یا شیشه مخلوط کن الف – در پوش را بردارید سپس نگهدار نده شیشه را به طرف بالابکشید.ب – با دقت حلقه در پوش را با پیچاندن در جهت خلاف عقربه ساعت بیرون بیاورید. ج – تیغه را با یک پارچه بپیچید وبه دقت در محلی بگذارید. د- اتصال بالایی آن را توسط ابزار مخصوص بچرخانید ونگهدارنده تیغه را خارج کنید. ه – تیغه ونگهدارنده و واشر ها را به ترتیب خارج کرده شماره گذاری کنید تا موقع مونتاژ آن دچار اشتباه نشوید.

سرویس و نگهداری آب میوه گیری –

۱- قبل از وصل کردن دو شاخه به پریز مطمئن شوید که کلید دستگاه قطع است.

۲- محفظه موتور را هر گز داخل آب نکنید.

۳- قبل از استفاده آب میوه گیری دو شاخه وسیم رابط آن را چک کنید.

۴- آب میوه گیری را روی مکان صاف بگذارید.

۵- قبل از توقف کامل تیغه دستگاه را باز نکنید.

۶- هر گز موقع کار دستگاه انگشت،قاشق،چنگال وغیره داخل محفظه آب میوه گیری نکنید.

۷- قبل از دور گرفتن کامل موتور ،میوه را درون محفظه قرار ندهید.

۸- در صورت گیر کردن موتور واز حرکت باز ماندن آن،فورا”موتور را خاموش کنید.

عیب یابی و تعمیر آب میوه گیری-

عیب۱- موتور حرکت نمی کند.

علت۱- کلیدیا سیم رابط  خراب است.

رفع عیب ۱- کلید را تعویض کنید.سیم رابط را تعمیر یا تعویض نمایید.

عیب۲- موتور صدامیکند اما نمی چرخد.

علت۲- بلبرینگ یا بوش خراب است.

رفع عیب۲ – در چنین حالتی ابتدا فورا”موتور را خاموش نمایید.-موتور را باز کرده بلبرینگ را گریسکاری کرده وبوش را روغنکاری کنید. در صورت خراب بودن آن ها را تعویض کنید.

عیب۳- موتور صدا می کند اما نمی چرخد.

علت ۳- اجسام سخت بین گردنده وتیغه گیر کرده است.

رفع عیب۳- بلافاصله موتور را خاموش کنید.و آن را در بیاورید.

عیب۴- موتور زیاد گرم می کند.

علت ۴- ولتاژ زیاد است.

رفع عیب۴- ولتاژ را کنترل وآن را تنظیم نمایید.

عیب۵- موتور زیاد گرم می کند.

علت۵- موتور نیم سوز است.

رفع عیب۵- موتور را تجدید سیم پیچی کرده یا تعویض کنید.

عیب۶- موتور زیاد گرم می کند.

علت ۶- محور شفت اصلی از جای خود خارج شده است.

رفع عیب۶- قطعه را تعویض کنید.

عیب۷- موتور زیاد گرم میکند.

علت ۷- موتور بدون بار کار می کند.

رفع عیب۷- مطمئن باشید که میوه در محفظه وجود دارد.

عیب۸- موتور زیاد گرم می کند.

علت۸- بار زیاد یا اجسام سخت داخل محفظه از حرکت تیغه جلوگیری می کند.

رفع عیب۸- به دستور العمل وسیله مراجعه وکار دستگاه را بررسی کنید.

عیب۹-از دستگاه  بوی نا مطبوع به مشام می رسد.

علت ۹- موتور داغ کرده است

رفع عیب۹- به قسمتی که گرم شدن موتور را شرح دادیم مراجعه ورفع عیب نمایید.

عیب۱۰- از دستگاه بوی نامطبوع به مشام می رسد.

علت۱۰- مایع بداخل موتور نشت کرده است.

رفع عیب۱۰- دستگاه را توسط واشر آب بندی کنید.

عیب۱۱- از دستگاه بوی نامطبوع به مشام می رسد.

علت ۱۱- موتور رطوبت هوا را جذب کرده است

رفع عیب۱۱- موتور را خشک کنید.

عیب۱۲- دستگاه لرزش وصدا دارد.

علت ۱۲- تفاله به صورت ناهموار داخل ظرف جمع شده است.وظرف از حالت بالانس خارج شده است.

رفع عیب۱۲- صافی را تمیز کنید.اگر گلویی با تیغه برنده فاصله زیادی داشته باشد انتهای میوه ها به یک باره درون محفظه رفته ویک طرف ظرف در حال چرخش را سنگین تر میکند.که موجب لرزش زیادی می شود.وآب میوه گیری از جای خود حرکت می کند.گلویی را تعویض کنید.

عیب۱۳- دستگاه لرزش وصدا دارد.

علت۱۳- صافی از حالت نرمال خود خارج شده است.

رفع عیب۱۳- صافی را تعویض کنید.

عیب۱۴- دستگاه لرزش وصدا دارد.

علت۱۴- گیره ها کاملا” متصل نشده اند.

رفع عیب۱۴- آن ها را کنترل و کاملا” ببندید.

عیب۱۵- دستگاه لرزش وصدا دارد.

علت۱۵- دستگاه در محل صحیح قرار نگرفته است.

رفع عیب۱۵- دستگاه را در یک سطح تراز قرار دهید.

عیب۱۶- نصب وجابجایی صافی مشکل است.

علت ۱۶- اجسام خارجی بین پایه تیغه وپایه صافی جمع شده است.

رفع عیب۱۶- آن ها را خارج نمایید.

عیب۱۷- آب میوه کاملا” گرفته نمی شود.

علت ۱۷- تیغه خراب است.

رفع عیب۱۷- تیغه را تعویض کنید.

عیب۱۸- آب میوه کاملا”گرفته نمی شود.

علت۱۸- فاصله صفحه زیر تیغه وتیغه زیاد است.

رفع عیب۱۸- دو یا سه واشر تنظیم کننده روی شافت موتور قرار دهید.

عیب۱۹- آب میوه از دستگاه نشت می کند.

علت۱۹- ظرف شکسته است.

رفع عیب۱۹- در پوش یا ظرف زیر در پوش را تعویض کنید.

عیب۲۰- آب میوه از دستگاه نشت می کند.

علت۲۰- لرزش دستگاه زیاد است.

رفع عیب۲۰- صافی را تمیز کنید.

عیب۲۱- آب میوه از دستگاه نشت می کند.

علت ۲۱- آب بندی دستگاه خوب نیست.

رفع عیب۲۱- توسط واشر دستگاه را آب بندی کنید.

این نوشته در آبميوه گيري, آموزش, روش های تعمیر لوازم خانگی, روش های نگهداری لوازم خانگی, محصولات ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
این مطلب 19,299 بار نمایش داده شده

24 Responses to سرویس و تعمیر آب میوه گیری برقی لوازم خانگی

 1. فرشته قاسمی می‌گوید:

  سلام…من ابمیزه گیری فیلکو خریدم که کاسه تیغ اش خراب شده…لطفا شماره تلفنی از لوازم یدکی فیلکو یا اطلاعات دیگه ای می تونید به من بدید مرسی

 2. مهدی می‌گوید:

  با سلام مخلوط کن ما که مانند شکل بالا است در قسمت اتصال ذغالها جرقه زیاد میزند و بعد از کمی اطراف کلکتور که تمیز کرده ام مجددا سیا میشود انها را باز کرده تمیز کردم اثر نکرد چکار کنم ایا لازمست یک خازن با انها سری کنم تا جرقه نزند ؟ ایا ممکنست جنس دغالها خوب نباشد ؟ قبلا از راهنمایی شما متشکرم

 3. psk می‌گوید:

  آبمیوه گیری کار نمیکند

 4. آلیس می‌گوید:

  سلام
  منافذ صافی به علت تمیز نشدن در حال حاضر گرفته
  تعداد سوراخ ها هم خیلی زیاد هست و با سوزن باز کردن آنها کاری طاقت فرساست
  آیا راهی وجود دارد که سوراخ ها را باز نماییم

  • شهرام می‌گوید:

   با سلام وعرض ادب واحترام.صافی را درآب داغ بگذارید تا خیس بخوردوبعد با یک آب پخش کن که روی شیرهای آشپزخانه نصب می شود آن رازیرفشارآب گرم بگیرید.راه حل دیگرهم این که درصورتی که دستگاه بخارشوی خانگی دارید،می توانید بافشاربخار آن را تمیز کنید.

 5. mehran می‌گوید:

  چگونه میتوان موتور ینیورسال را
  که تحت یک برد بر روی صفحه کلید دستگاه مخلوط کن چند کاره را تست کرد.آیا اگر میکرو سوئیچ عیب داشته باشد سیستم فعال نمیگردد.لطفا مرا راهنمایی فرمائید.با تشکر

 6. احمد می‌گوید:

  با سلام من دستگاه آب میوه گیری سالتون را به علت کار نکردن باز کردم سیم پیچ آن دارای ۴ سر سیم است دو سر سیم با رنگ آبی در قسمت بالا و دوسر دیگر بارنگ‌های قرمز و مشکی‌ است لطفا مرا راهنمایی بفرمائید کدام سر فاز وکدام نول و دور تند و کند کدام است با تشکر

 7. احمد می‌گوید:

  آیا می‌تونم برای آزمایش المیچر سر سیم‌ها را مستقیما ببرق وصل کنم

 8. رضا می‌گوید:

  سلام
  ادرس یا تلفن برای لوازم اب پرتغالگیری کنوود دارید قبلا تشکر میکنم

 9. ایدا می‌گوید:

  سلام ابمیوه گیری من وقتی حالت ابمیوه گیری رو انتخاب میکنم روشن نمیشه ولی در حالت مخلوط کن آسیاب و meatgrinder روشن میشه بمن بگید چیکارش کنم مارکش بلاژیو هست

 10. رضا می‌گوید:

  سلام تیغه مخلوط کن ابمیوه گیری من که مارک ناسیونال هست خیلی سفت شده ونمی چرخد برای روان چرخیدن ان چکار باید بکنم

 11. تیام می‌گوید:

  میگم شیشه شکست بشه کجا گیر میاد
  مارک ابمیوه گیری نیکورا ست

 12. saeed می‌گوید:

  سلام.
  اب میوه گیر ناسیونال ساخت ژاپن داریم که مدت زیادی بود قدرتش کم شده بود و بوی داغی کمی میداد. ولی این اواخر که داشتیم باهاش کار میکردیم دود کمی ازش بلند شد که بردیم پیش تعمیرکار گفتن موتورش نیمسوز شده!!!حالا به نظر شما ارزش داره که سیم پیچش تعمیر بشه یا موتورش تعویض بشه؟کدومو پیشنهاد میکنید!؟

 13. M می‌گوید:

  …سلام آب میوه گیری ۳کاره ناسیونال ساخت ژاپن قسمت پایین لوله ی در اصلی آبمیوه گیری شکسته آیا امکان خرید و تعوض این قطعه وجود داره از نمایندگی؟

 14. سعید می‌گوید:

  سلام خدمت دوستان عزیز.میخواستم بدونم قطعات یدکی آبمیوه گیری مثل صافی همون که آب میوه رو میگیره است چون تیغه های یکی من خراب شده ممنون

 15. محسن می‌گوید:

  سلام یک دستگاه آبمیوه گیری کروپس دارم که فیلتر و تیغه و صفحه چرخنده آن به هم فیکس است. تیغه کند شده است ولی موتور سالم است. آیا یدکی آن موجود است؟ زیر آن نوشته مدل ۲۵۱ و دستگاه حدود سی سال قبل خریداری شده.
  یک عکس از تیغه دستگاه میفرستم
  با تشکر محسن

  • سعید نظری می‌گوید:

   من دستگاه ابمیوه گیری را در اب جوشاندم ولی قسمت پلاستیکی پایین دستگاه جمع شد و دیگر قسمت بالایی روی ان بالانس نمیشود لطفا راهنمایی کنید ایا کاسه پلاستیکی که لبه های ان کمی جمع شده قابل تعمیر است؟؟

 16. سعید نظری می‌گوید:

  دستگاه ابمیوه گیری را در اب جوش جوشاندم ولی لبه های قسمت پلاستیکی دستگاه جمع شده ایا قابل تعمیر است لطفا راهنمایی کنید؟؟

 17. فرهاد می‌گوید:

  سلام. آبمیوه گیری دوشاخه ش خارجیه، تبدیل زدیم، ولی با هر تبدیلی کار نمیکنه. با یه تبدیلم که قبلا کار کرده الان کار نمیکنه. مشکلش چیه؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *