سرویس و تعمیر همزن برقی ، دستی

قطعات همزن :

۱-محفظه موتور۲- کلید۳- صفحه اتصال  ۴-بدنه یا قاب موتور ۵- نگهدارنده چرخ دنده  ۶A- استاتور ۷- روتور  ۸- چرخ دنده ۹- واشر چرخ دنده ۱۰- نگهدارنده یا تاقان A -و – ۱۱نگهدارنده چرخ دنده B و۱۲-پایه یا بدنه همزن ۱۳- همزن۱۴-سیم رابط ۱۵- بالا برنده ۱۶- فنر بالا برنده ۱۷- زغال ۱۸-ترمینال زغال ۱۹- نگهدارنده شفت یا محور ۲۰- صفحه اتصال B و۲۱- نگهدارنده یاتاقان B و۲۲- صفحه مشخصات ۲۳- ۲۴ -۲۵- ۲۶- و۲۷-پیچ ۲۸- یاتاقان بدون روغن.

مراحل باز کردن همزن دستی جهت تعمیر:

۱- پایه،بدنه،بالا برنده،کلید و صفحه اتصال A

الف: با باز کردن پیچ های مخصوص بدنه همزن ،که روی موتور قرار گرفته ، بدنه جدا می شود.

ب: بعد از باز کردن پیچ های مخصوص موتور را بیرون بیاورید.

ج: بالابرنده وفنر بالا برنده را از محفظه موتور خارج کنید.

د: توسط باز کردن پیچ های مربوطه صفحه اتصال وکلید را جدا نمایید.

ه: توسط باز کردن لحیم ترمینال های کلید،کلید را خارج کنید.

و:با قطع سیم های رابط از صفحه اتصال A،صفحه اتصال را خارج نمایید.(مطابق شکل).

۲- چرخ دنده وصفحه اتصال B

الف:پیچ های مخصوص دو نگهدارنده چرخ دنده A,Bرا باز کنید وچرخ دنده نگهدار Aرا در آورید(مطابق شکل).

ب:چرخ دنده ها را به طرف پایه بکشید وآن را خارج کنید.چرخ دنده را از نظر موقعیت علامت گذاری کنید تا موقع مونتاژبا مقابل هم قرار دادن علامت ها در دو چرخ دنده مونتاژ صحیح دو قطعه صورت گیرد. (مطابق شکل)

ج:پیچ های یاتاقان نگهدار B را باز کرده ویاتاقان نگهدار B را در آورید.

د: لحیم ترمینال های زغال را از صفحه اتصال B باز کنید.

۳- زغال

الف:با توجه به شکل ها بعد از خارج کردن صفحه اتصال B،یک پیچ گوشتی کوچک داخل سوراخ مربعی شکل زغال نگهدار نموده ولبه ترمینال زغال را به سمت پایین فشار دهید وترمینال را خارج کنید.

سرویس ونگهداری همزن:

۱- هر گز محفظه موتور را به منظور شست شو زیر آب نگیرید.

۲- هنگام کار با همزن مواظب باشید که سیم رابط با پره های همزن در گیر نشود.

۳- از به هم زدن مواد سخت وغلیظ که در توان دستگاه نمی باشد خود داری نمایید.

۴- سیم رابط زخمی را هر چه زود تر تعویض نمایید.

۵- پره های همزن را پس از شستن خشک نمایید.

۶- در صورتی که پره ها کج شده اند آن ها را تعمیر یا تعویض نموده وهنگام جا زدن آن ها دقت کافی مبذول نمایید.

۷- در صورتی که همزن در مواد گیر کرده ونچرخید بلافاصله دستگاه را خاموش کنید.

۸- سعی کنید همزن را درون مواد ظرف روشن وخاموش کنید تا از پاشیدن مواد به اطراف جلو گیری شود.

۹-هنگام کار همزن ،دست،کفگیر،قاشق و نظایر آن ها را به پره ها نزدیک نکنید.

۱۰- از همزن برای مدت طولانی استفاده نشود (زمان بیش از ۳۰ دقیقه مجاز نمی باشد.).

عیب یابی و تعمیر همزن:

عیب۱- همزن روشن نمی شود.

علت۱- پریز برق ندارد.سیم رابط یا اتصال سیم به دوشاخه قطع شده است.

رفع عیب۱- پس از اطمینان از برق پریز ،سیم رابط ودوشاخه را به کمک اهم متر آزمایش نموده ورفع عیب نمایید.

عیب۲- همزن کار نمی کند.

علت۲- کنتاکت های کلید اتصال کامل ندارند.

رفع عیب ۲- با خم کردن کنتاکت ها اتصال را کاملآ برقرار کنید.

عیب۳- همزن روشن نمی شود

علت۳- کنتاکت های کلید با جسم خارجی تماس دارد.

رفع عیب۳- جسم خارجی را بر دارید وکنتاکت ها را تمیز کنید.

عیب۴- همزن کار نمی کند.

علت۴- سیم پیچ استاتور معیوب است.

رفع عیب ۴- استاتور را از نظر ظاهری وارسی ودر صورت مشکوک بودن با اهم متر آزمایش نموده ودر صورت سوختن آن را تعویض نمایید.

عیب۵- همزن نمی چرخد.

علت۵- آرمیچر معیوب است.

رفع عیب۵- آرمیچر را طبق مطالب گفته شده در مورد تست آرمیچر ها بررسی ودر صورت لزوم تعویض نمایید.

عیب۶- دستگاه روشن نمی شود.

علت ۶- زغال ها کوتاه شده است.

رفع عیب۶- زغال ها را تعویض نمایید.

عیب۷- دستگاه روشن نمی شود.

علت ۷- فنر های زغال معیوب است .

رفع عیب۷- فنر ها را بر رسی وتعویض نمایید.

عیب۸- موتور آرام می چرخد.

علت۸- بین چرخ دنده ها جسم خارجی گیر کرده است.

رفع عیب۸- چرخ دنده ها را تمیز وگریس کاری کرده در صورت لزوم تعویض نمایید.

عیب۹- موتور آرام می چرخد.

علت۹-چرخ دنده ها خورده شده اند

رفع عیب۹- چرخ دنده ها را تعویض و گریس کاری کنید.

عیب۱۰- موتور آرام می چرخد.

علت۱۰- مدار الکتریکی آرمیچر یا استاتور اتصال کوتاه دارند.

رفع عیب۱۰- مدار را بر رسی وتست نموده در صورت لزوم مورد را تعمیر یا تعویض نمایید.

عیب۱۱- موتور آرام می چرخد.

علت۱۱- زغال ها خوده شده اند.

رفع عیب۱۱- زغال ها را تعویض نمایید.

عیب۱۲- موتور آرام می چرخد.

علت۱۲-خوردگی وساییدگی در آرمیچر.

رفع عیب۱۲- آرمیچر را تعویض نمایید.

عیب۱۳- پره های همزن به هم گیر می کنند.

علت ۱۳- پره ها کج شده است.

رفع عیب۱۳- پره ها را تعمیر یا تعویض نمایید.

عیب۱۴- پره های همزن به هم گیر می کنند.

علت ۱۴- چرخ دنده از محل خود خارج شده است.

رفع عیب۱۴- موقعیت چرخ دنده ها را اصلاح کنید.

عیب۱۵- پره های همزن به هم گیر می کنند.

علت۱۵- خوردگی چرخ دنده ها

رفع عیب ۱۵- چرخ دنده ها را تعویض کنید.

عیب۱۶- همزن دستگاه از جای اصلی خود خارج شده است.

علت۱۶- چرخ دنده خراب است.

رفع عیب۱۶-چرخ دنده را تعویض نمایید.

عیب۱۷- موتور کار می کند اما پره های همزن به صورت کم قدرت حرکت می کنند ویا اصلا” حرکت نمی کنند.

علت۱۷- چرخ دنده ها خورده شده اند

رفع عیب۱۷- چرخ دنده هارا تعویض نمایید.

عیب۱۸- وقتی کلید در وضعیت ۱ قرار دارد (در همزن های ۵ سرعته ) موتور کار نمی کند یا سرعت وضعیت ۱ مانند وضعیت ۲ می باشد.

علت۱۸- دیود سوخته است.

رفع عیب۱۸- دیود را با اهمتر تست ودر صورت سوختن تعویض نمایید.

عیب۱۹- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.

علت۱۹- چرخ دنده با جسم خارجی در گیر است.

رفع عیب۱۹- چرخ دنده را تمیز،تعمیر ویا تعویض نمایید.

عیب۲۰- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.

علت۲۰- چرخ دنده تاب دارد یا خورده شده است

رفع عیب۲۰- آن را تعویض نمایید.

عیب۲۱- همزن نمی چرخد وصدای هوم می دهد.

علت۲۱- روتور یا استاتور سوخته است.

رفع عیب۲۱- آن را بر رسی وتعمیر یا تعویض نمایید.

عیب۲۲- همزن نمی چرخد وصدای هوم دارد.

علت۲۲- محور روتور تاب دارد.

رفع عیب۲۲- آن را تعویض کنید.

عیب۲۳- همزن نمی چرخد وصدای هوم دارد.

علت ۲۳- مواد سخت،خیلی فشرده یا خیلی زیاد است.

رفع عیب۲۳- برای اطمینان ،همزن را بیرون از مواد روشن کنید در صورت صحت مورد مذکور ،مواد را تنظیم کنید.

عیب۲۴- همزن صدای نویز ایجاد می کند.

علت ۲۴- پره های همزن تغییر شکل یافته است.

رفع عیب۲۴-پره ها را تنظیم یا تعویض نمایید.

این نوشته در آموزش, روش های تعمیر لوازم خانگی, روش های نگهداری لوازم خانگی, سرويس لوازم برقي, محصولات, همزن ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
این مطلب 10,544 بار نمایش داده شده

3 Responses to سرویس و تعمیر همزن برقی ، دستی

 1. موسوی می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  من داشتم با همزنم خامه میزدم ولی خامه خیلی سفت بود
  یه دفه خاموش شد
  بوی سوختگی نداد
  ولی دیگه کار نکرد
  به نطرتون سوخته ؟؟؟
  میشه تعمیر کرد؟؟

 2. محمد حسین می‌گوید:

  سلام و خسته نباشید
  مدتی است وقتی با همزن کار می کنم پس از ۵ دقیقه کار صدای اضافی می دهد و همزن کمی زور میزند و به محض خاموش کردن سریع می ایستد(نرم کار نمی کند)
  با تشکر

 3. مهران می‌گوید:

  همزن در قسمت کنتاکتها چرقه میزند و صدای هوم میدهد و گاهی در سرعت پایین همزن می ایستد همزان را باز کردم و تمام قسمتها را تمیز کردم آرمیچر داغ میکند و سرعت مناسبی ندارد کانتاکتور اتصال به ذغال را تمیز کردم فکر کنم نیاز است با سمباته نرم سیقل دهم اما برای اینکار باید آرمیچر را از داخل محفوظه جدا کنم یا اینکه یک پالس از قسمت کنتاکتها برداشته شود – پیشنهاد شما چیست آیا آرمیچر نیم سوز شده یا اینکه ذغال ها کوتاه شده ضمنا دنده ها گریس ندارد آنچه شما پیشنهاد میکنید بفرمائید سپاس گذارم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *