سرویس و نگهداری آب گرمکن برقی

۱- آب گرمکن را بدون آب به برق متصل نکنید البته این مورد را با برچسب های کاملا” مشخص بر روی عموم آب گرمکن ها بیان می کنند. در غیر این صورت حرارت زیاد المنت به واشر های لاستیکی که به منظور آب بندی دستگاه مورد استفاده قرار گرفته ، اسیب شدید وارد می سازد.

۲- در صورت مشاهده هرگونه چکه و یا خارج شدن آب از اطراف آب گرمکن محل آسب دیده باید ردیابی و ترمیم گردد تا از خطرات به مراتب بزرگتر پیشگیری به عمل آید.

۳- در فواصل زمانی مشخص صحت عملکرد ترموستات و لامپ خبر را بررسی کنید.روش تست ترموستات در مبحث آن آورده شده است.

۴- دقت نمایید که نشان دهنده حرارت درست عمل کند.در صورت خراب شدن، دمای آب افزایش یافته و ممکن است خطری بزرگ را بوجود آورد.

۵- برای جلوگیری از برق گرفتگی لازمست بدنه آب گرمکن به یکی از روش های رایج به زمین متصل شود (سیم ارت).

۶- برای تمیز نمودن بدنه آبگرمکن هر گز از ریختن مستقیم آب استفاده نکنید.در صورت نیاز با ابر آغشته به مواد پاک کننده بدنه آن را تمیز و بلافاصله با یک پارچه خشک تمامی آب بدنه را جذب و خشک نمایید.

عیب یابی و تعمیر آب گرمکن برقی :

عیب ۱-  آب گرمکن روشن نمی شود.

علت ۱- پریز برق ندارد

رفع عیب ۱- توسط آومتر (قسمت ولتاژ) پریز را تست نموده و در صورت نبودن برق عیب را بر طرف می سازیم.

عیب ۲- آب گرمکن روشن نمی شود.

رفع عیب ۲- دو شاخه و سیم های رابط خرابند.

رفع عیب ۲- دو شاخه و سیم های رابط را به توسط آومتر تست نموده و در صورت مشاهده عیب ،مورد را بر طرف و یا قطعه معیوب را کاملا” تعویض می نماییم.

عیب ۳- آب گرمکن روشن نمی شود.

علت ۳- سیم های رابط اصلی در آب گرمکن قطع شده اند.

رفع عیب ۳- جعبه ترمینال آب گرمکن را باز نموده و مدار را بررسی و نقطه قطع شده را دو باره متصل می سازیم تا مدار بر قرار گردد. می توان گفت در مواردی که هم المنت و هم لامپ خبر ، هر دو روشن نمی شوند ، یا فاز اصلی و یا نول اصلی مدار دچار مشکل شده است.

عیب ۴- آب گرمکن روشن نمی شود.

علت ۴- ترموستات خراب است.

رفع عیب ۴- رابط های اهم متر را به فیش های ترموستات متصل کنید. سپس کلید را به حالت روشن در آورده که در این حالت می بایست عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان دهد. کلید را خاموش نمایید و ببینید که آیا عقربه منحرف شده در حالت قبل به جای خود باز می گردد یا نه . معمولا” می توان معایب کلید ترموستات را بر طرف نمود از اینرو ترموستات را به آرامی و بدون آن که به سیستم گازش آسیبی رسد باز نموده و نقطه عیب را بر رسی و مشکل را بر طرف نمایید . اگر کلید درست عمل نمایید اما فاز را خارج نسازد،بدون شک سطح کنتاکت ها اکسید شده و با یک سمباده نرم می توان آن ها را سرویس و تمیز و کلید را به حالت عادی باز گردانید.

عیب ۵- با چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمی شود.

علت ۵- فاز خروجی از ترموستات به طرف المنت قطع شده است.

رفع عیب ۵- جعبه ترمینال آب گرمکن را باز کنید و مدار  را بر رسی و نقطه قطع شده را مجددآ متصل نمایید.

عیب ۶- با چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمی شود.

علت ۶- المنت نول ندارد

رفع عیب ۶- برای آن که مطمئن شوید به المنت برق می رسد آومتر را در قسمت ولتمتر قرار داده و در حالیکه مدار آب گرمکن در وضعیت روشنی قرار دارد با رعایت کلیه نکات ایمنی رابط های دستگاه اندازه گیری را به فیش های المنت متصل نمایید. اگر عقربه حرکت کرد خود المنت را مورد آزمایش قرار دهید و اگر عقربه حرکت نکرد و فاز متر وجود فاز را نشان می دهد، نول المنت قطع است. در مواردی که نول مصرف کننده قطع و به  آن فاز برسد هر دو پایه مصرف کننده دارای فاز خواهد بود و بالعکس.

عیب ۷- با چرخاندن ولوم لامپ روشن شده اما آب گرم نمی شود.

علت ۷- المنت سوخته است.

رفع عیب ۷- برای تست المنت روش های متعددی وجود دارد که آزمایش با چراغ سری و یا اهم متر از آن جمله اند . اما می توان گفت بهترین روش تست بوسیله اتصال مستقیم به برق است که برای این عمل کافیست سیم های رابط المنت را از آن جدا نموده و بوسط دو رابط دیگر فاز و نول پریز را مستقیما” به آن متصل نماییم. با کمی تجربه می توان دریافت که اگر مدار مصرف کننده های پر آمپری چون المنت صحیح باشد به هنگام وصل جریان برق و همچنین جدا نمودن برق از آن ها جرقه ای دیده می شود و اگر در اتصال رابط به المنت خلاف آن دیده شده المنت سوخته است. اگر تجربه کافی نداریم بهتر است سر راه رابطمان یک آمپر متر قرار دهیم . اگر در اتصال به المنت عقربه آمپر متر منحرف شود و عددی را نشان دهد المنت سالم و در غیر این صورت المنت سوخته است.

عیب ۸- آب گرم می شود اما لامپ روشن نمی شود.

علت ۸- لامپ سوخته است.

رفع عیب ۸- لامپ را از مدار خارج کنید و سیم هایش را به برق شهر متصل نمایید .اگر روشن نشد لامپ را تعویض کنید و اگر روشن شد عیب از سایر قسمت ها است.

عیب ۹- آب گرم می شود اما لامپ روشن نمی شود.

علت ۹- فاز یا نول لامپ قطع شده است.

رفع عیب ۹- پس از باز کردن جعبه ترمینال آب گرمکن مسیر سیم ها را دنبال کنید وسیم قطع شده را بیابید. در اینگونه موارد می توان از اهم متر نیز استفاده نمود مشروط بر آن که دستگاه متصل به برق نباشد.

عیب ۱۰- نشان دهنده حرارت حرکت نمی کند اما آب در حال داغ شدن است.

علت ۱۰- حرارت سنج خراب شده است.

رفع عیب ۱۰- در این وسیله از فلزات خاصی که نسبت به حرارت بسیار حساسند استفاده می شود. با گرم شدن بدنه آب گرمکن فنر مارپیچ پشت عقربه نیز گرم شده و انبساط می یابد. با انبساط آن عقربه نیز منحرف می شود. بر اثر کار زیاد، زمانی می رسد که فنر می شکند یا قسمت انتهای فنر از پشت عقربه جدا می شود در اینگونه موارد حرارت سنج را تعویض کنید.

عیب ۱۱- زمان کار دستگاه بسیار زیاد است اما آب چندان گرم نشده است.

علت۱۱- بر روی المنت جرم زیادی رسوب کرده است.

رفع عیب ۱۱- دستگاه را از برق جدا کنید اگر شیر تخلیه در بدنه دستگاه نصب شده پس از بستن ورودی آب ، آن را باز کنید تا آب مخزن تخلیه شود. در صورت نبودن شیر تخلیه ، خود المنت را به آرامی باز کنید و اجازه دهید آب مخزن تخلیه شود سپس المنت را خارج نموده و با یک سوهان نرم آن را تمیز نمایید. گاهی حجم رسوبات اطراف المنت بحدی است که نمی توان المنت را خارج نمود ، در نتیجه قسمتی از المنت در داخل آب گرمکن باقی می ماند. المنت جدیدی را جیگزین نموده و یا المنت رسوب زدایی شده را در جای خود نصب می سازیم. برای پاک کردن رسوب های سخت می توان از جوهر نمک نیز استفاده نمود.

عیب ۱۲- ترموستات همیشه روشن است و اتومات عمل نمی کند.

علت ۱۲- کنتاکت های داخل ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.

رفع عیب ۱۲- آب گرمکن را از برق جدا نموده و سپس رابط های اهم متر را به فیش های ترموستات متصل می کنیم با قطع و وصل ترموستات می بایست عقربه منحرف شده و به جای اصلی خود باز گردد اگر عقربه همیشه در حالت وصل باشد و از کلید صدای قطع و وصل شنیده نشود کنتاکت ها به یکدیگر جوش خورده اند. معمولا” می توان کنتاک ها را از هم جدا و با سمباده نرم تمیز نمود تا مشکل رفع شود.

عیب ۱۳- ترموستات همیشه روشن است و اتومات عمل نمی کند.

علت ۱۳- لوله بلو از جای خود خارج شده است.

رفع عیب ۱۳- جعبه اتصالات آب گرمکن را باز نموده و محل استقرار لوله بلو را بازدید نمایید در صورت بروز این عیب، مجددا” لوله بلو را در جای خود مستقر نموده و جعبه اتصالات را ببندید و پس از روشن شدن دستگاه منتظر عمل اتومات بمانید. اگر درجه روی ۳۰ درجه قرار بگیرد و المنت نیز تمیز باشد معمولا” پس از زمان اندکی اتومات عمل خواهد نمود. معمولا” خارج شدن لوله بلو از جای خود منجر به شکستن لوله مویی می شود . به همین سبب کنترل اتومات ترموستات بسیار الزامی است.

عیب ۱۴- ترموستات همیشه روشن است و اتومات عمل نمی کند.

علت ۱۴- در مسیر گاز ترموستات سوراخی ایجاد شده و گاز تخلیه شده است.

رفع عیب ۱۴- ترموستات را به آرامی از مدار خارج نموده و کلید را در حالت وصل قرار دهید. سپس لوله بلو را بوسیله حرارت گرم نمایید پس از چند ثانیه می بایست عمل اتومات شنیده شود . اگر داغ شدن لوله بلو منجر به قطع ترموسات نشود و کنتاکت ها نیز جوش نخورده باشند، نتیجه می گیریم که گاز ترموستات تخلیه شده است. ترموستاتی که گازش تخلیه شده می بایست بلافاصله تعویض گردد.

عیب ۱۵- بمحض اتصال دو شاخه آب گرمکن به پریز ، فیوز مدار را قطع می کند.

علت ۱۵- در مدار آب گرمکن ، اتصال کوتاه بوجود آمده .

رفع عیب ۱۵- جعبه اتصالات آب گرمکن را جدا نموده و سپس مدار را بر رسی کنید . معمولا” نقاطی که دچار اتصال کوتاه شده اند بوضوح دیده شده و می توان با عایق بندی مجدد مشکل را بر طرف نمود.

عیب ۱۶- بمحض اتصال دو شاخه آب گرمکن به پریز ، فیوز مدار را قطع می کند.

علت ۱۶- آب گرمکن دارای اتصال بدنه شدید است و چون ارت بندی شده فیوز مدار را قطع می کند.

رفع عیب ۱۶- اتصال زمین آب گرمکن را باز نموده و با فاصله از بدنه دستگاه مجددآ دو شاخه را به برق متصل کنید. اگر این بار فیوز مدار را قطع نکرد ، آب گرمکن دارای اتصال بدنه بسیار خطر ناک است . آن را از برق جدا نموده و توسط چراغ سری قطعه معیوب را شناسایی و. آن را تعمیر یا تعویض نمایید . دو باره سیستم ارت دستگاه را ببندید و آب گرمکن را به برق متصل نمایید.

عیب ۱۷- عملکرد آب گرمکن بسیار خوب است اما در محل دو شاخه و پریز سوختگی مشاهده می شود.

علت ۱۷- پریز یا دوشاخه استاندارد نیست.

رفع عیب ۱۷- اگر دوشاخه و پریز از نوع استاندارد نباشد و درست با یکدیگر در گیر نشوند جرقه های ریزی مابینشان بوجود می آید که سبب می شود حرارت در پریز افزایش یابد. دو شاخه یا پریز را تعویض کنید تا مشکل بر طرف شود.

عیب ۱۸- عملکرد آب گرمکن بسیار خوب است اما در محل دو شاخه و پریز سوختگی مشاهده می شود.

علت ۱۸- جریان دوشاخه یا پریز متناسب جریان مصرفی آب گرمکن نیست.

رفع عیب ۱۸- به هنگام خرید دو. شاخه و یا پریز جهت آب گرمکن توجه به جریان نامی آن ها الزامی است. جریان مصرفی آب گرمکن های برقی بین ۷ تا ۱۵ آمپر است که می توان با یک آمپر متر جریان آن را اندازه گرفت و از طریق محاسبه پی به توان آن برد . دو شاخه و پریز را متناسب با جریان دستگاه انتخاب می کنیم.

این نوشته در آبگرمكن, آموزش, ارج, روش های تعمیر لوازم خانگی, روش های نگهداری لوازم خانگی, سرويس لوازم برقي, محصولات ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
این مطلب 6,913 بار نمایش داده شده

2 Responses to سرویس و نگهداری آب گرمکن برقی

 1. سيد كاظم صاق می‌گوید:

  با سلام
  من یه آبگرمکن برقی دیواری دارم ، که به تازگی مشکلی براش پدید اومده. در واقع آبگرمکن حجم بسیار کمی ( در حد یک لیوان ) آب رو در خودش جا میده و مخزنش پر نمیشه ، یعنی اگه شیر آب سرد ورودی رو ببندیم و بخواهیم آب کل آبگرمکن رو خالی کنیم ، آب موجود بیشتر از یه لیوان نمیشه … ولی اگه شیر آب سرد ورودی رو باز بگذاریم و مثلا همزمان شیر آب گرم سرویس بهداشتی رو هم باز کنیم ، به طور مداوم آب میاد که اوایلش بسیار دغ هم هست و پس از یه مدت زمان ١٠ دقیقه ای آب ولرم میشه … وقتی در حمام هستیم و از آب گرم استفاده میکنیم ، بعد از ١٠ دقیقه ، آب کم کم ولرم و بعد هم سرد میشه. ضمنا ظرفیت آبگرمکن هم ۴۵ لیتری هست . ممنون میشم راهنمایی کنید.

 2. Ehsan می‌گوید:

  سلام
  ببخشید ایا می شود یه المنت ابگرمکن دیواری رو بزاریم تو بشکه و اب رو بهاش گرم کنیم ؟
  ایا احتمال برق گرفتگی هست ؟؟
  (یه المنت ابگرمکن داریم با ترموستات و لامپ وایناش ایا خوبه اینو بزاریم تو یه بشکه و بهاش اب گرم کنیم؟چون جای که هستیم برای گارگراست و نصب خود ابگرمکن و اینا سخته ایا میشود این کارو بکنیم؟ )
  ممنون میشم اگر پاسخ بدین ( پاسخ رو به ایمیل بفرستین ممنون میشم با تشکر )

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *