عیب یابی و تعمیر جارو برقی

عیب یابی و تعمیر جارو برقی:

عیب ۱- جارو برقی روشن نمی شود.

علت۱- پریز برق ندارد.

رفع عیب ۱- جهت رویت برق پریز ، بهترین روش استفاده از ولتمتر آومتر است . رنج را بر روی ۲۵۰ ولت قرار داده و برق پریز را اندازه گیری نمایید . اگر مشکل از پریز است آن را رفع نمایید .

عیب ۲- جارو روشن نمی شود .

علت ۲- دوشاخه جارو و یا سیم رابط معیوب شده .

رفع عیب ۲- بدنه جارو را باز نموده و بوسیله ولتمتر رسیدن برق را به سیم جمع کن مشاهده نمایید. برای این آزمایش می بایست دوشاخه را وارد پریز نموده و چون دستگاه دارای برق است بسیار دقت نمایید . البته می توانید همانگونه که در مباحث قبل گفته شده این آزمایش را بدون اتصال دستگاه به برق نیز انجام دهید. برای این کار ، کافی است ورودی های سیم رابط به سیم جمع کن را بیکدیگر اتصال داده و اهم متر را در حالی که رنج بر روی R*1 قرار دارد به دوشاخه متصل نمایید. اگر دوشاخه سیم رابط سالم باشند ، عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد ( در صورت حساس بودن اهم متر ، عقربه چند اهمی را نشان خواهد داد که در واقع اهم سیم های رابط است. ) . در این آزمایش اگر مشکل از سیم رابط یا دوشاخه باشد ، ابتدا دوشاخه را بر رسی نمایید و سپس نسبت به تعویض سیم رابط اقدام کنید.

عیب ۳- جارو روشن نمی شود.

علت ۳- عیب از سیم جمع کن است.

رفع عیب ۳- در اکثر موارد اینگونه دیده می شود که برق وارد سیم جمع کن شده ولی به سبب عدم اتصال شاخک های سیم جمع کن به حلقه های گردان قرقره ، فاز یا نول و گاها” هر دو وارد دستگاه نمی شوند ودر نتیجه جارو رو شن نخواهد شد . جهت رفع عیب کافی است شاخک ها را کمی به حالت عمود نزدیک نموده ، سپس قرقره را بر روی آن ها قرار دهیم .در نتیجه این عمل حلقه های گردان برشاخک ها فشار وارد نموده و آن ها را به طرف پایین می راند. حالت فنری شاخک ها، ارتباط بین آن ها و حلقه های گردان را من بعد ایجاد خواهد نمود.

عیب ۴- جارو برقی روشن نمی شود.

علت ۴- کلید قطع و وصل خراب است

رفع عیب ۴- جارو را از برق جدا نموده و به وسیله اهم متر کلید را تست نمایید . اگر کلید روشن باشد عقربه عدد صفر و در حالت خاموش کلید عقربه بی نهایت را نشان خواهد داد . در غیر این صورت کلید را تعویض نمایید.

عیب ۵- جارو روشن نمی شود.

علت ۵- رله سوخته است.

رفع عیب ۵- در جارو هایی که مجهز به رله هستند تا مدار رله بسته نشود و کلید قدرت آن متصل نشود ، جارو روشن نمی شود برای تست رله بهترین روش آنست که سیم های متصل شده به کلید روی دسته جارو را ابتدا به وسیله اهم متر چک نمایید. سپس کلید روی دسته و در صورت سالم بودن آن ها خود رله را عملا” آز مایش می کنیم جارو را به برق متصل نموده و با یک پیچ گوشتی دسته عایق کلید قدرت رله را بندید. اگر جارو روشن نشد،عیب از رله نیست، اما اگر جارو روشن شد سیم های رابط رله و یا ساختمان داخلی اش آسیب دیده است.

عیب ۶- جارو روشن نمی شود .

علت ۶- مدار سری موتور قطع است.

رفع عیب۶- همانگونه که در مبحث موتور های یونیورسال آورده شده مدار این موتور ها کاملا” سری است. اگر ارتباط یکی از اجزاء با سائرین قطع شود موتور روشن نخواهد شد. مثلا” اگر به سبب خرابی یکی از فنر ها ، زغال مربوطه به کلکتور نچسبد مدار سری موتور قطع است . اگر موتور را مستقلا” به برق زده اید و روشن نشده ، آن را از برق جدا نموده و بوسیله اهم متر ارتباط یک یک اجزاء را به سائرین مورد بر رسی قرار دهید و اگر در ارتباط کلی آن ها قطع شدگی دیده شود ، مورد معیوب را رفع نمایید تا جارو روشن شود.

عیب ۷- جارو روشن نمی شود.

علت ۷- موتور کاملا” سوخته است.

رفع عیب ۷- اگر موتور کاملا” سوخته باشد در حالت اتصال مستقیم برق به آن روشن نخواهد شد زیرا بسیاری از پیچک های آرمیچر و همچنین پیچک های قطب ها کاملا” سوخته اند. سوختن کامل موتور معمولا” پس از مرحله نیم سوز شدن است. معمولا” موتور ها در حالت نیم سوز مدتی به کار ادامه می دهند تا اینکه پیچک های بیشتری آسیب خواهند دید و ارتباط سری اجزاء موتور کاملا” قطع می شود. ( مرحله سوختگی کامل) . جهت تشخیص سوختگی در آرمیچر یا بالشتک به مبحث موتور های یونیورسال مراجعه نمایید.

عیب ۸- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .

علت ۸- کلکتور کثیف است.

رفع عیب ۸- جهت تمیز نمودن کلکتور بهترین روش استفاده از تینر های فرار قوی و یا بنزین است. توصیه می گردد برای تمیز کردن کلکتور از سمباده استفاده نکنید زیرا ممکن است ذرات مسی ساییده شده مابین شیار تیغه ها قرار گرفته و سبب اتصال آن ها به یکدیگر شود که در نتیجه آرمیچر خواهد سوخت. به هنگام شستشوی آرمیچر با مسواک و مواد فرار ، آرمیچر را به گونه ای در دست بگیرید که کلکتور بر روی زمین قرار گرفته و محور آرمیچر به طرف بالا باشد. چون ریختن مواد پاک کننده روی سیم پیچ ها به آن ها آسیب می رساند به همین سبب می بایست سیم پیچ ها نسبت به کلکتور در سطح بالاتری قرار داشته باشند.

عیب ۹- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .

علت ۹- زغال خراب است.

رفع عیب ۹- اکثرا” پس از تعویض زغال قدرت موتور کاهش می یابد و علت آن است که قبل از جاگذاری زغال جدید، سطحی از زغال که می بایست در تماس با کلکتور باشد به حالت حلال در نیامده و چون به هنگام سایش شکل حلال بخود گرفته سبب کثیف شدن کلکتور شده . بنابر این قبل از جازدن زغال جدید اجبارا” می بایست حالت حلال را در سطح تماس زغال ها با کلکتور ایجاد نمود. و اگر اشتباها” در جهت خلاف بگردش در آمده ، کلکتور سطح زغال را از بین می برد و در گردش مجدد حتی در جهت درست از آنجایی که نیاز است حالت حلالی زغال اصلاح شود،مدتی طول خواهد کشید تا جرقه های بین زغال و کلکتور از بین رفته و موتور بقدرت نامی خود دست یابد.

عیب ۱۰- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .

علت۱۰- خرابی یاطاقان ها

رفع عیب ۱۰- آرمیچر بکمک یاطاقان ها قادر خواهد بود که براحتی بچرخد و اگر بلبرینگ ها یا بوش ها خراب شوند آرمیچر در حال چرخش دچار مشکل می شود. (اگر یاطاقان ها خراب شوند آرمیچر در حال چرخش با کفشک های قطب در گیر شده و صدای ناهنجاری را بوجود می آورد).

می توان با رویت سایش هسته فلزی آرمیچر که در نتیجه در گیری آرمیچر و کفشک های قطب است به شکل یاطاقان ها پی برد و بلافاصله نسبت به عیب اقدام نمود.

عیب۱۱- موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد .

علت ۱۱- نیم سوز بودن موتور

رفع عیب ۱۱- یک موتور نیم سوز قدرت زیادی نداشته و بلافاصله داغ می کند.تشخیص سوختگی و یا عیب در آرمیچر و بالشتک ها در قسمت های موتور های یونیورسال کاملا” آورده شده است.

موتور نیم سوز شده را می توان بدون باز نمودن جارو با اندازه گیری جریان مصرفی دستگاه تشخیص داد. جریان مصرفی یک موتور نیم سوز شده معمولا” یا چندین برابر جریان نامی دستگاه است و یا جریان مصرفی بسیار ناچیزی می کشد.

عیب ۱۲- مکش جارو ضعیف است.

علت ۱۲- مشکل از ضعیف بودن موتور است که در عیب (عوامل موثر در کاهش قدرت موتور بر رسی شد ).

عیب۱۳- مکش جارو ضعیف است.

علت ۱۳- کیسه زباله پر شده است.

رفع عیب ۱۳- کیسه را تخلیه نموده و اگر از نوع پارچه ای است در فواصل زمانی معین آن را بشویید تا ذرات غبار از منفذ های پارچه خارج گردند.

عیب ۱۴- مکش جارو ضعیف است.

علت ۱۴- لوله های رابط مسدود و یا سوراخ شده.

رفع عیب ۱۴- لوله های رابط مکش را از حیث ایجاد سوراخ در آن ها بر رسی نمایید و اگر شیئی مانند پارچه و یا پلاستیک در آن ها گیر نموده، نسبت به خارج نمودنش اقدام نمایید.در بر رسی لوله های مکنده همیشه به تمیز نمودن برس اصلی جارو توجه زیادی را معطوف دارید.

عیب ۱۵- مکش جارو ضعیف است.

علت ۱۵- فیلتر بیش از حد کثیف است.

رفع عیب ۱۵- در مبحث اجزاء مکانیکی جارو به نقش و اهمیت فیلتر اشاره شد از اینرو لازمست مرتبا” نسبت به تمیزنمودن فیلتر اقدام نمایید.

عیب ۱۶- از جارو به هنگام کار صدای زیادی بگوش می رسد.

علت ۱۶- خرابی پروانه

رفع عیب ۱۶- جارو را باز نموده و پروانه یا پروانه ها (بعضی از جاروها دارای دو پروانه هستند مانند جاروی الکترولوگس ) را بازدید کنید ودر صورت خرابی نسبت به تعویض پروانه معیوب اقدام نمایید.

عیب ۱۷- از جارو به هنگام کار صدای زیادی بگوش می رسد.

علت ۱۷- بلبرینگ ها یا بوش ها معیوب شده اند.

رفع عیب ۱۷- خرابی بلبرینگ و بوش سبب می شود آرمیچر با کفشک های قطب هسته در گیر شود از اینرو صدای خشنی در کارکرد موتور بگوش می رسد . آن ها را بازدید کنید و یاطاقان معیوب را تعویض نمایید.

عیب۱۸- از جارو به هنگام کار صدای زیادی بگوش می رسد.

علت ۱۸- نگهدارنده های لاستیکی خراب شده اند.

رفع عیب ۱۸- در ماشین هایی چون جارو برقی که معمولا” سرعت زیاد موتور لرزشی شدیدی را در بدنه ایجاد می نماید بین قطعات مختلف از رابط ها یا نگهدارنده های لاستیکی استفاده می کنند.خرابی این لاستیک ها سبب می شود جارو در هنگام کار صدای زیادی را ایجاد نماید. در صورت مشاهده این عیب لاستیک های معیوب را تعویض نمایید.

تذکر: عیب هایی چون جرقه زنی شدید موتور به هنگام کار ، داغ نمودن آن و یا عیب شنیدن صدای هوم از موتور در حالیکه قادر به حرکت نیست در مبحث آسیاب برقی شرح داده شده. از اینرو ، تکرار مجدد آن مطالب ضروری نبوده و در صورت مشاهده این عیوب در موتور جارو به مبحث مذکور مراجعه نمایید.

پایان

این نوشته در آموزش, ال جی, پارس, جارو برقي, دوو, روش های تعمیر لوازم خانگی, زیمنس, سامسونگ, سرويس لوازم برقي, گلدستار, محصولات ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
این مطلب 59,371 بار نمایش داده شده

88 Responses to عیب یابی و تعمیر جارو برقی

 1. علیرضا شایگانی می‌گوید:

  اگه میشه کمک کنید
  یه جاروبرقی دارم ال جی مدل vf4807sha وقتی روشن می کنم همش هشدار پر شدن محفطه آشغالش روشن میشه و بعد از ۲ دقیقه خاموش میشه راه حلی داره؟

  • علی04 می‌گوید:

   با عرض سلام
   ساده ترین روش برای افراد مبتدی خروج سنسور و یسره کردن آن هستش که البته در این صورت نباید بذارید کیسه بیش از حد پر شود
   اگه سوالی بود درخدمتم

 2. فروزان می‌گوید:

  سلام . ممنون میشم کمکم کنید.
  جاروبرقیمون پاناسونیک، تازگیا موقع جارو کشیدن به صورت متوالی صدای تق تق ازش میاد علتش چی میتونه باشه؟ با تشکر.

 3. Arvin می‌گوید:

  آقا خدا قوت این اطلاعاتتون خیلی کمکم کرد …

 4. مرجان می‌گوید:

  با سلام یه جارو برقی سامسونگ نو خریدم ۲۰۰۰ وات.مکشش عالی عالیه.حرف نداره.اما صداش وحشتناک بالاست.پرسیدم گفتن چون قدرتش بالاست صداش هم بالاست.به نظرتون راهی هست صداش کم شه.اخه نو نوه.سپاس

 5. امیر می‌گوید:

  سلام خسته نباشید جارو برقی مادر زنم خراب شده چند ماه قبل هم به علت صدای ناهنجاری که از موتورش خارج می شد آن را من به تعمیر کار دادم و ان را درست کرد حالا بعد از چند ماه دوباره کم کم صدای ناهنجار زیاد شد تا دیشب من ان را به برق زدم وبا کم وزیاد کردن درجه یک دود کوچکی از محوظه ان بلند شد که من فورا ان را خاموش کردم میخواستم ببینم عیب از کجای ان میباشد.ودیگر هم به برق نزدم خواستم من را یاری کنید که در این خرابی موتور در این موقعیت سهیم نباشم تا باجناق بنده حال کند…

  • علی04 می‌گوید:

   سلام
   چهار حالت داره۱_عایق بین تیغه های کلکتور سوخته۲_فاصله بین زغال ها و تیغه های کلکتور تنظیم نیست۳_آرمیچر نیمسوز شده۴_کلاف های میدان نیم سوز شده اند

 6. غلامعلی دادخواه می‌گوید:

  سلام در خارج از کشورم جارو برقی ما موقع روشن بودن بوی سوختگی می دهد و ذغال های آن خیلی جرقه می زند و قدرت کمی دارد علت چیست آیا موتور نیم سوز شده یا ذغالها نیاز به تعویض دارند؟ ممنونم

 7. محمد کرابی می‌گوید:

  سلام
  جاروبرقی ۲۰۰۰ الکترولوکس خریدبم کشش ندارد. لطفا آدرس یک نمایندگی نزدیک شهران را بدهید.
  با تشکر

 8. علی می‌گوید:

  واقعا ممنونم از این مقالتون خیلی به دردمون خورد..

 9. محمد نوروش از تبریز می‌گوید:

  باسلام وخسته نباشید از اقای علی تشکر میکنم که شما رو بهتر یاری میکنن چون من خودم تعمیرکارم میدونم که شمارو خوب یاری میکنه انشالله همه ای شما ازلوازم برقیتون خوب محافظت کنن تا خراب نشه

  ویک چیز دیکه اکه میخوایین لوازم برقیتون به تعمیر بدین به جایی کارش هست بدین .

 10. آرمان می‌گوید:

  باسلام بتازگی جارو برقی سامسونگ ۲۰۰۰ که از بانه وارد میشه خریدم وقتی روشن میشه بسیار گرما ش زیاده و البته با باد بیرون میده ایا این گرما طبیعی هست؟چون خودم یک ناسیونال قدیمی دارم که از پشت گرما میده ولی اینقدر گرماش زیاد نیست.ممنونم

  • جسین ص می‌گوید:

   سلام با توجه به توضیحات داده شده در مقاله مفید فوق امکان خرابی در زغالها و فاصله گرفتن اونا از کلکتور میتونه دلیل داغ شدن موتور باشه

 11. نصیر می‌گوید:

  اگه میشه تصویری از قطعات مختلف جاروبرقی و محل قرارگیری آنها نسبت به هم رو بذارین ممنون میشم

 12. بیتا عامری می‌گوید:

  با سلام جارو برقی مدل توربو ۲۴۰۰ LG دارم هنگامی که روشن میکنم روشن خاموش میشود کیسه زباله وفیلتر تمیز هیچ گرفتگی در لوله ها مکنده وجود ندارد سیم ودوشاخه اتصالی نداردکلید روشن وخاموش جارو روی دسته جارو میباشد وقتی قسمت انتهای خرطومی متصل به ورودی مکنده را با دست نگه میدارم جارو کار میکند سپاس از سایت خوبتان

 13. مریم میرشریفی می‌گوید:

  با سلام
  همسرم کیسه جاروبرقی رو درآورده بود و من متوجه نشدم و بدون کیسه خانه را جارو کردم بعد که دوباره خواستم جارو را روشن کنم دیگه روشن نشد. آیا موتور سوخته؟

 14. علی می‌گوید:

  سلام جارو برقی ما روشن میشه ولی اصلا قدرت مکش نداره ؟

  • جسین ص می‌گوید:

   سلام ۱- لوله خرطومی و اتصالات را چک کنید ۲- فیلتر ها را تمیز کنید ۳- کیسه زباله را تخلیه و تمیز کنید یا تعویض نمایید ۴- زغالها را چک کنید ۵- موتور و سیم پیچ آنرا جهت نیم سوز بودن چک کنید

 15. درسا می‌گوید:

  سلام.من ۲ روز پیش داشتم جارو میکردم ک یهو صدای جارو برقی رفت بالا انگار ک میخواست منفجر بشه زود خاموشش کردم الان دوباره روشن کردم دیدم بازم همون صدارو داره و دیگه مکش نداره اصلا.مشکل از چیشه؟صدا از توی موتور میاد همون صدای جاروبرقیه منتها با ولوم خیلی بالا

  • جسین ص می‌گوید:

   سلام دوست عزیز اشکال میتونه از پروانه و پیچ اون باشه یا اینکه بستهای پلاستیکی نگه دارنده موتور خراب شده و از جاش جدا شده یعنی لق شده و مورد بعد اینکه بلبرینگها و یاطاقانها را چک کنید که خرابی نداشته باشند

 16. حامد می‌گوید:

  درود… گیره بفل قرقره که فنر قرقره بهش گیره میکنه شکسته راهی برای تعمیرش هست؟؟؟ اصلا این قرقره گیر میاد که تعویض بشه؟؟/ مدل جارو بوش ۸۹۰۱

 17. سيامك می‌گوید:

  با سلام جاروبرقی ال جی صبح وقع کار کردن دود کرد و بوی بدی داشت میخواستم علتش چیست؟

 18. فرامرز می‌گوید:

  سلام
  ببخشید من یه جاروبرقی سامسونگ ۱۶۰۰ وات دارم که صداش خیلی زیاده برای حلش باید چکار کنم.
  آیا موتور جاروبرقی دیگه ای جاش می شه نصب کرد.

 19. فرشته می‌گوید:

  ممنون از سایت خوبتون.یه جارو برقی ال جی داریم که وقتی به برق متصلش میکنیم یه بار روشن میشه وخیلی ضعیف هست طوری که به سرعت دوباره خاموش میشه.بار دیگه که به برق میزنیم روشن نمیشه.میخواستم بپرسم عیب یابیشو از کجا باید شروع کنم؟ باتشکر

 20. هستی می‌گوید:

  با سلام علت صدای بلند جاروبرقی چیست

 21. معصومه می‌گوید:

  سلام جاروی برقی من ال جی هست با مکش ۲هزاروات ومخزنی، صدای زیادی داره و چند روز هم هست روشن می شه اما اشغال جمع نمی کنه و پشت آن داغ می شود می خواستم بدانم چه عیب و ایرادی دارد و ضمنا من ۶ساله این چارو را دارم وبسیار از آن راضی هستم و این اولین باره که دچار مشکل میشه با سپاس منتظر جواب شما هستم خواهشا زودتر چون این جارو دست راست من در خونه می باشد.

 22. نازی می‌گوید:

  سلام جاروبرقی من پاناسونیکه مدتیه روشن میکنم بوی سوخته میده اماکارهم میکنه دلیلش چیه وآیامیتونم باهاش کارکنم؟

 23. مریم می‌گوید:

  لام من ی جارو برقی panasonic دارم موقع جارو کشیدن یکم قدرتش ضعیف شد و دود ازش بلند شد و خاموش شد آیا موتورش سوخته؟اصلا درست میشه؟تازه ۲ ساله استفاده کردم اما چند ساله خریدیم و اصل ژاپنه:(

 24. مینا می‌گوید:

  سلام جاروبرقی من سامسونگ ۲۱۰۰ وات هست دیروز که میخواستم باهاش کار کنم هر چی تلاش کردم سیم بیرون نمیاد و گیر کرده ممنون میشم راهنماییم کنید

 25. مسلم می‌گوید:

  سلام جارو برقی سامسونگ ۲۰۰۰ وات دارم.قبلا چند بار خاموش میشد که بعد از چند ساعت به برق میزدیم روشن میشد.ولی امروز که به برق زدیم یه صدای خیلی ضعیفی از موتور میاد و بوی سوختگی میده.سریع خاموش کردم.موتورش را هم باز کردم.ببرم عوض کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 26. نجفی می‌گوید:

  با سلام و احترام
  جارو برفی سامسونگ مدل پلاسما کلین ۱۸۰۰w داریم خیلی خوب ولی تازه زگی یک عیب پیدا کرده وقتی داغ میشه خاموش میکنه حالا حالا روشن نمیشه مگر سرد بشه آن هم زمان بیشتر میکشه لطفا” راهنمای کنید که مشکل از کجاست .
  ممنون و متشکرم

 27. حسن زاده می‌گوید:

  با سلام. در قسمت کیسه جاروبرقی ۲۰۰۰جت مکس الکترولوکس بسته نمی شود لطفا” راهنمای کنید و آدرس یک نمایندگی در مشهد را بدهید

 28. نادر می‌گوید:

  سلام خسته نباشید . یه جاروبرقی ال جی ۱۹۰۰ وات داریم که موتورش کاملا سالمه ولی یه مدار الکترونیک داره که این مدار کار نمیکنه ، ترایاک رو عوض کردیم ، دیود ها عوض شده ولی باز هم مدار کار نمیکنه، برای عیب یابی مدار الکترونیک چه کاری باید انجام بدیم؟ (جاروبرقی کلید لمسی هم داره که سالمن )

 29. اسدی می‌گوید:

  سلام دسته جاروبرقی رو کشیدیم از جایی که کوتاه و بلند میشه دراومد بعد که جازدیم دیگه قفل نمیکنه بفرمایید خار یا پین دارد؟ از کجا پیدا کنم؟ لطفا به ایمیلم بفرستید ممنون
  الجی می باشد

 30. احسان می‌گوید:

  سلام خسته نباشید جارو پارس خزر داریم بلبرینگ خراب شده میخواستم بلبرینگ تعویض کنم دیدم موتور پرس است میشه راهنماییم کنید چجوری پرس ان باز کنم بلبرینگ تعویض کنم.با تشکر

 31. علی می‌گوید:

  سلام .خسته نباشید
  من یه جارو برقی کنوود ۲۲۰۰ وات دارم .وقتی روشنش میکنم صدا و مکش و دور موتورش هی کم میشه هی زیاد میشه خودش .بازش کردم گردگیری کردم .ذغال داشت و تقریبا ۴ سانت از زغالش مونده بود .بقیه چیرخاشم مشکلی نداشت .چه مشکلی میتونه باشه .من برقکار و الگترونیک خوندم .
  مرسی از کمک شما
  لطفا اگر ممکنه جواب رو برای من ایمیل بفرمایید .خیلی متشکرم

 32. منصور می‌گوید:

  با سلام من جاروبرقی beemدارم موقع کارکردن خیلی زوزه میکشه علتس چیه ممنون

 33. رسول می‌گوید:

  با سلام
  من جارو برقی ال جی مدلvb-20720hbl یه مدت پیش خانمم نبود منم خونه را خواستم تمیز کنم اشتباهی یه لحظه اب هم مکش کرد جارو برقی ولی بعد که فهمیدم میبینم یه صدایی میده وقتی خاموش میکنی و یک کم هنگام کار صداش بلند شده حالا میخوام بدونم میشه جایی بخاطر اینکه اب و گرد و غبار مخلوط شده جایی پرز و گرد و غبار مثل گل شده و سفت شده باشه و نزاره راحت خاموش و روشن بشه؟؟ممنون میشم پاسخ بدین
  فقط هنگام خاموش کردن صدا میده یعنی طول میکشه خاموش بشه ولی مکش بالاست

 34. Roya می‌گوید:

  سلام در جارو برقی ال جی بسته نمیشه چیکار کنم راهنمایی کنید

 35. Reza می‌گوید:

  سلام .خسته نباشید
  من یه جارو برقی ۲۰۰۰ وات سامسونگ دارم وقتی روشن کردم هم قدرت موتورش کمتر شده و بوی سوخت ازش میاد میخواستم ببینم علتش چیه ؟
  ممنون میشم اگر راهنمایی کنین.

 36. محمد می‌گوید:

  سلام .من جاروبرقی AEG مدل VAMPYR 3037 دارم ۱۵ سال پیش خریدم .البته فکر میکنم اصلی نباشه. جدیدا روشن که میکنیم حدود ۳۰ ثانیه کارمیکنه بعدخاموش میشه وحدود ۲۰ ثانیه بعد روشن میشه البته این زمان بالاوپایین هم داره بعضی مواقع ۲ دقیقه ای کارمیکنه بعدخاموش میشه زمانی که خاموش میشه به هیچ عنوان روشن نمیشه تا خودش روشن بشه حتی از برق هم میکشیم ودوباره میزنیم روشن نمیشه تازمانی که خوذش روشن بشه.لطفا راهنمایی کنید.متشکرم

 37. abbas می‌گوید:

  سلام و عرض ادب..ببخشید برد جارو برقی ما شکسته میخواستم ببینم میشه موتور رو مستقیم به برق وصل کرد.

 38. علیرضا می‌گوید:

  باسلام وخسته نباشید.
  یک جاروبرقی ال جی که روش نوشته Turbo Extra v _4300HTVازمدلی هست که روی دستش یدونه کلید داره که تنظیم قدرتش هست.خلاصه خیلی وقته موقع روشن کردن تندتند قدرتش کمو زیاد میشه,که فکرمیکردم ایراد از قسمت اتصال دسته شلنگ به بدنه هست که گردش ۳۶۰ درجه داره,هربار دست میزدم درستذمیشدذتا یه اندازه یکی دوبار استفاده حدود ۵دقیقه که باز همونطور قدرت مکش کموزیاد میشد.الان اومد او دکمه کموزیادو روی دسته قطع کردم و خودم کلید براش درست کردم روی خود بدنه دستگاه یعنی کلا دسته رو وسیم کشیو قطع کردم.حالا خوب شد ولی باز وقتی مدت ۲دقیقه کار میکنه همونطور میشه.یدونه برد که روش ترانس یرای تبدیل برق شهری به فکرکنم ۱۲ولت وتعدادی خازن سرامیکی و رگلاتوری وایسی روش سوار شده روی جارو برقی سوار هست.که دارم میگم که شاید از خازن یا ایسی باشه.ببخشید خواستم تاجای ممکن دقیق توضیح بدم که زیاد شد.حالا اگر امکان داره کمکم کنید ممنون

 39. باران می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  متاسفانه من مقداری زیادی آب داخل جارو برقی رفت جاروبرقی بیم هستش روشن میشه صدای تق تق میده بعد بوی سوختگی عصابم داغونه ناخواسته شده این کار حالا میترسم بدم بیرون بدتر کنن لطفاً کمک کنید ممنون

 40. بهرام می‌گوید:

  درود بر شما خسته نباشید ممنونم از راهنمایی شما و کاربران محترم و حتّی کاربلد .
  من جارو برقی را باز کردم موتورش را دادم برای تعمیر چون کلکتورش از جاش در اومده بود و به بالانس احتیاج داشت . چون سیم های برد و موتور را از جاش درآورده بودم و حالا بلد نیستم جا بزنم حدود ۴ یا ۵ تا سیمه که سراشون سوکت داره . ممنونم اگر راهنماییم کنید – مدل جارو برقی ام – AEG VAMPYR / 5040
  چه میشه کرد گرونیه و باید خودمان بعضی کارا رو انجام بدیم و یاد بگیریم و تعمیرات جزئی را تجربه کنیم.
  —————————————————————————————————————-
  ضمنا من ایمیل بلد نیستم چیزی نفرستید . ممنونم – رمضانی از تهران – میدان حسن آباد ( قلب تهران)

 41. سودا می‌گوید:

  سلام،پارچ شکسته همراه با آب روجارو کشیدم،بعد که خواستم جارو کنم بوی سوختگی میومد،،بعد متوجه شدم فیلترازآب خیس شده وکیسه هم خیسه،،کیسه و فیلتر را برداشتم حالاچیکارکنم؟؟

 42. kimia می‌گوید:

  سلام ببخشید جاروبرقی من بکوست ۲۳۰۰wالان چند روز مکش خیلیی خیلیی کم شده نسبت به قبلا ایرادش کجاست میشه راهنمایی کنید ؟

 43. اسحاق می‌گوید:

  با سلام
  اگر با تصویر همراه بود عالی می شد
  ممنون

 44. فرشید می‌گوید:

  سلام
  یه جارو شاژی جانسون دارم باطریش تقریبا شارژ کم نگه میداره میخوام برقش رو مستقیم کنم آیا امکان داره؟!
  آیا با اتصال اداپتور به سر باطری و جدا کردن باطری میشه این کار رو کرد؟!

  • قهرمان سهرابی می‌گوید:

   بله امکانش هست .ببین باطریش چندولت هست یه اداپتورdcبامشخصات باطری تهیه کنید.فقط هنگام اتصال منفی مثبت درست وصل کنیدتاکارکند

 45. نیما می‌گوید:

  سلام.آیا میتوان درد جارو برقی را برداشت و موتورآب به صورت مستقیم راه اندازی نمود؟

 46. عباس می‌گوید:

  سلام وممنون از زحماتتون جارو برقی من سامسونگ قدیمی هم هست یعنی خیلی جدید نیست وقتی روشن میکنم صدای نا متعارف و بوی بدی ازش بلند میشه

 47. مجید می‌گوید:

  سلام میخواستم بایه تعمیر کار جارو برقی تماس بگیرم .اگه کسی شماره بذاره ممنون میشم.البته تعمیر بردش بیشتر مهمه

 48. حمید رضا می‌گوید:

  سلام خداقوت خواهش میکنم راهنماییم کنید یک جاروبرقی قدیمی ناسیونال دارم تعویض بلبرینگ کردم نمیتونم جمعش کنم ی بوش داره ۴ سانتی وی بوشه ۲ سانتی ودوعدد پروانه الومینومی و۴عدد واشر ممنونم ….

 49. سارا می‌گوید:

  سلام
  جاروبرقی من تفال هست مکش خوبی داره منتهی سر لوله به خواب فرش تنظیم نمیشه یعنی خیلی اذیت میشم وقتی جارو میکشم اصلا جارو نمیشه !!! حتی با خواب فرش هم میکشم بازم باید مدام لوله رو بردارم دوباره مجدد بزارم روی فرش !! حالت رفت وبرگشت نمیشه اصلا !!!!سر لوله جارو برقی رو میشه تعویض کرد یا نه ؟؟؟

 50. رضا حاجیان می‌گوید:

  سلام با تشکر از راهنمایی هاتون
  جاروی ما سامسونگ کینگ ۲۰۰۰ مکش خوبه ولی خیلی بیش از حد داغ میشه نمیشه رو بدنه دست گذاشت همیشه هم صدای پر بودن مخزن میده نشانگرش هم پر نشون میده لطفا راهنماییم کنید

 51. سرلک می‌گوید:

  با سلام
  بنده یک جارو برقی aeg خریداری کرده ام مشکلی دکه دارد این است که ۱۰ الی ۲۰ دقیقه بیشتر کار نمی کند و بعد از آن حدود ۶ الی ۷ ساعت و گاهی بیشتر باید صبر کنم تا دوباره روشن شود لطفا بنده را راهنمایی کنید
  با تشکر

 52. مجید می‌گوید:

  با سلام.
  جاروبرقی LG مدل VB-20700HRF خریدیم، هنوز یک سال کار نکرده و بعد از ۳ دقیقه کار کردن خاموش میشه.
  باید نیم ساعت صبر کنم تا سرد بشه و دوباره باهاش کار کنم.!
  لطفا بنده را راهنمایی بفرمائید.
  متشکرم.

 53. شهرام می‌گوید:

  آیا جارو برقی الکترولوکس جدید ( ریموت دار ) ضعف برد دارد ؟

 54. محمد می‌گوید:

  سلام و خسته نباشید
  یک سوال تخصصی داشتم خدمت دوستان ممنون میشم اگر کسی بنده رو راهنمایی کنه
  چند روزی است یک جاروبرقی هایسنس ۲۴۰۰ وات خریداری کردیم و هنگام استفاده با جاروبرقی ظاهرأ یه برق گرفتگی ضعیفی به شخص منتقل میشه از طریق میله یا دسته که شبیه به بارهای الکتریکی هستن،
  آیا مشکل جدی است یا خیر؟؟
  با تشکر

 55. س.ل می‌گوید:

  سلام وقت بخیر …جاروبرقی سامسونگ ٢٠٠٠دارم الان چند باریه که وقتی روشن میکنم بعد از پنج تا ده دقیقه خاموش میشه و تا چند ساعت روشن نمیشه میخواستم علتش رو بدونم ..یعنی نیمسوز شده؟ ممنون از پاسخگویی

  • مصطفیm می‌گوید:

   لوله را چک کنید احتمالا چیزی در لو له گیر کرده ویا خرطومی لوله اگر مشکل نداشت جارو نیاز به سرویس توسط تعمیر کار داره

 56. دلیر می‌گوید:

  سلام خسته نباشید جارو ال جی ۲۰۰۰بدون کیسه دارم امروز عیب پیدا کرد هنوز دسته جارو ک کلید خاموش روشن روی ان است را وصل نکردم ک جارو خودش کار میکند کلا یکسره است کم و زیاد نمیشود.

 57. م می‌گوید:

  با سلام
  جارو برقی ال جی دارم ، مکشش عالیه فقط موقع جارو کشیدن سوت میکشه !!!
  علتش چی میتونه باشه

 58. محسنی می‌گوید:

  سلام جارو برقی مجیک دارم ۷۰۱ .
  چراغش ذوشن نمیشه موقع وصل پریز دلیلش چیه ؟

 59. علی دهقان می‌گوید:

  سلام…
  جارو برقی دوو ۱۲۰۰ وات داریم زمانی که روشن میکنیم پایینترین سرعت و قدرت رو داره و ولوم تنظیم سرعت هم کار نمیکنه و بعد از چند دقیقه دور آروم کار کردن کم کم درست میشه و سرعتش بالا میره و ولوم هم کار میکنه…علتش چیه؟

 60. محمد می‌گوید:

  سلام خسته نباشید..جاروبرقی خونم ال جی هست..صبح موقع کار کردن بوی بدی ازش خارج میشد..خاموشش کردم کیسه زبالش پر شده بود رو خالی کردم..بعدش که خواستم مجدد روشنش کنم دکمه روشن شدنشو میزنم صفحه وضعیتش روشن میشه ولی خود جاروبرقی کار نمیکنه…یعنی رو صفحش سه وضعیت تغیر میکنه ولی جاروبرقی حرکتی نداره…سوخته یعنی؟

 61. فرزانه می‌گوید:

  سلام
  من جارو برقی پارس خزر۲۰۰۰ دارم مکشش خوبه همیشه رو کم تریت درجه است اما هی خاموش روشن میشه بعضی وقتا نمیشه اما بعضی وقتا زیاد خاموش روشن میشه
  چرا؟؟؟

 62. مینا می‌گوید:

  با سلام،
  جاروبرقی من پارس خزر ۱۷۰۰ است که اخیرا علیرغم استفاده از پاکت نو در ابتدا چراغ آن روشن می شود و قدرت مکش آن بسار کم شده است.
  لطفا راهنمایی بفرمایید.

 63. مینا می‌گوید:

  از آنجا که پاکت نو بود و لوله خرطومی را هم تمیز کرده بودم، اقدام بعدیمی ماند “تعویض فیلتر ” که با انجام آن مساله حل شد.

 64. مینا می‌گوید:

  از آنجا که پاکت نو بود و لوله خرطومی را هم تمیز کرده بودم، اقدام بعدی می ماند “تعویض فیلتر ” که با انجام آن مساله حل شد.

 65. محمد می‌گوید:

  جاروبرقی سامسونگ مدلking2000تازه خریدم ازروزاول مکشش ضعیف بودوهرروزبایستی کیسش روخالی میکردی نمایندگی بردم اولش قبول نمیکردبعدپذیرفت وگفت موتورش ایرادداره وعوض کردنبازهم بااینکه۲۰۰۰ازمکشش اصلاراضی نیستیم به نظرشماراه حلی به من ارایه کنیدباتشکر

 66. آرامه می‌گوید:

  سلام؛ جارو برقی مدل بوش هستش هنگام استفاده بوی سوختی و صدای نابهنجاری ایجاد شد که بلافاصله خاموش کردم. خاستم بدوونم امکان تعمیر هستش یا نه؟ و مشکلش چی بوده؟ ممنوون از راهنمایی شما..

 67. مقدم می‌گوید:

  سلام جارو برقی من سامسونگه دیروز موقع کار کردن قدرتش کم شد از پشتش دوذد بلند شد .داخلش جرقه زد .یعنی سوخته .میزنم به برق چراغاش روشن میشه تا دکمه قدرتش رو میزنم دود میکنه وصدای خفه ای داره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *